Ponúkame komplexný servis
spoľahlivej výskumnej agentúry.

Prinášame odpovede na Vaše otázky,
sme silní v zbere, analýze
aj interpretácii dát.

Viac

Máme prehľad
o realizovanej internetovej reklame.

Monitoring reklamy prináša ucelený prehľad o hodnote
a štruktúre kampaní.

Viac

Realizujeme technologicky
i metodologicky rozsiahle
výskumné projekty.

Vyvíjame vlastnú technológiu na elektronické
meranie sledovanosti médií a poskytujeme
analytické zázemie.

Prejsť na web Nielsen-Admosphere.cz

Vytvárame analytický software
tak, aby jeho používanie bolo
príjemné i pre nás.

Zaoberáme sa vytváraním a podporou software
Adwind Kite na spracovanie dát z mediálnych výskumov
a monitoringu reklamy.

Prejsť na web Adwind Software

O nás

Sme dcérskou spoločnosťou výskumnej agentúry Nielsen Admosphere, a.s. pôsobiacej v Českej republike, s ktorou veľmi úzko spolupracujeme. Okrem výskumov trhu (kvalitativních i kvantitativních) sa sústreďujeme aj na rozsiahle, metodologicky a technologicky náročné mediálne výskumy. Pomohli sme vybudovať výskum návštevnosti a sociodemografie internetu v Českej republike a na Slovensku (AIMmonitor), od roku 2013 monitorujeme internetovou reklamu (Admosphere SK).

Banner Peoplemetry

Novinky a tlačové správy

Horoskopy čítajú takmer tri štvrtiny respondentov, verí im necelá tretina

Horoskopy čítajú takmer tri štvrtiny respondentov, verí im necelá tretina

  • Tlačové správy
  • Nielsen Admosphere Slovakia

Necelá tretina internetovej populácie dôveruje horoskopom, viac im veria ženy ako muži. Aspoň občas pritom čítajú tieto „predpovede budúcnosti“ necelé tri štvrtiny ľudí. Iba 5 % opýtaných uviedla, že charakteristiky pripisované ich znameniu nezodpovedajú ich charakterovým vlastnostiam. Informácie zisťovala výskumná agentúra Nielsen Admosphere Slovakia na vzorke päťsto respondentov z internetovej populácie staršej ako 15 rokov.

Celá správa

Jednorazové cestovné poistenie na cesty do zahraničia u Slovákov vedie

Jednorazové cestovné poistenie na cesty do zahraničia u Slovákov vedie

  • Tlačové správy
  • Nielsen Admosphere Slovakia

Z množstva druhou cestovného poistenia je na Slovensku preferované jednorazové cestovné poistenie, pričom len malé percento ľudí preferuje uzatvorenie celoročného cestovného poistenia. Pred cestou do zahraničia si približne polovica ľudí zabezpečuje uzatvorenie poistenia sama, 15 % si poistenie uzatvára prostredníctvom cestovnej kancelárie. Iba 8 % ľudí sa pred cestou do zahraničia nepoisťuje vôbec. Tieto výsledky prináša výskum Poistenec, poistenie, poisťovňa, ktorý zrealizovala spoločnosť Nielsen Admosphere Slovakia a ktorého sa zúčastnilo tisíc respondentov internetovej populácie starších ako 18 rokov.

Celá správa

Z farmaceutík kupuje drvivá väčšina ľudí aspoň občas voľne dostupné lieky na bežné nemoci a výživové doplnky

Z farmaceutík kupuje drvivá väčšina ľudí aspoň občas voľne dostupné lieky na bežné nemoci a výživové doplnky

  • Tlačové správy
  • Nielsen Admosphere Slovakia

Z farmaceutických prípravkov užíva 9 z 10 Slovákov aspoň občas voľne dostupné lieky na bežné nemoci, ako je chrípka nebo nachladnutie, a na tesnom druhom mieste je užívanie vitamínov a výživových doplnkov. Najčastejšie si farmaceutiká ľudia nechávajú odporučiť od lekára, ale bežne si ich vyberajú aj na základe vlastných skúseností. Výsledky pochádzajú z nedávnej štúdie Nielsen Admosphere Slovakia, ktorej sa zúčastnila päťstovka respondentov z internetovej populácie staršej ako 15 rokov.

Celá správa