Tlačové správy

Content marketing Slováci príliš neregistrujú, najviac sa s ním stretávajú ľudia vo veku 15–24 rokov

Dve tretiny Slovákov zatiaľ nepostrehli žiadnu formou content marketingu. Z tej tretiny, ktorá sa s ním stretla, sleduje tieto aktivity 39 % respondentov. Ukázal to výskum, ktorý realizovala spoločnosť Nielsen Admosphere Slovakia na vzorke päťsto respondentov z internetovej populácie staršej ako 15 rokov.

Termín content marketing alebo typ marketingu, ktorého výstupom sú vlastné časopisy, blogy, videá, články a podobne, je v súčasnosti pomerne rozšíreným a obľúbeným spôsobom, ako osloviť nielen nových zákazníkov alebo fanúšikov. Slovenskej internetovej populácii však tento pojem nie je až toľko známy: zaznamenala ho tretina opýtaných. Vo väčšej miere ho registrujú mladšie vekové kategórie: napríklad medzi respondentami vo veku 15–24 sa s týmto druhom marketingu stretlo 56 % ľudí, v kategórii 25–34 let je to 37 % ľudí, avšak v najstaršej vekovej skupine 55 a viac rokov je to už iba 13 %.

Z tých, ktorí sa s content marketingom už niekedy stretli, odpovedalo 39 % ľudí, že nejaké z týchto výstupov sleduje. Viac než mužov (33 %), zaujíma tento typ marketingu ženy (46 %). Z vekových skupín ho sledujú najviac respondenti vo veku 45–54 rokov a 15–24 rokov (v oboch vekových skupinách sa k tomu hlási 43 % ľudí). Viac taktiež sledujú obsahový marketing ľudia s vyšším či vysokoškolským vzdelaním (47 % oproti 37 % ľudí so stredným vzdelaním a 30 % so základným vzdelaním).

Content marketing Slováci príliš neregistrujú, najviac sa s ním stretávajú ľudia vo veku 15–24 rokov