Tlačové správy

Hudobné festivaly v súčasnosti navštevuje necelá pätina ľudí

Hudobné festivaly sú pre veľa ľudí jedným zo symbolov leta. Zo slovenskej internetovej populácie ich v súčasnosti navštevuje necelá pätina ľudí a viac ako tretina na ne jazdila aspoň v minulosti. Z hudobných festivalov sú medzi ľudmi najznámejšie Pohoda alebo Top Fest. Akým typom takýchto akcií dávajú prednosť, alebo kde sa o nich najčastejšie dozvedajú – aj takéto otázky zisťoval aktuálny prieskum spoločnosti Nielsen Admosphere Slovakia. Zúčastnilo sa ho päťsto respondentov zo Slovenského národného panelu starších ako 15 rokov.

18 % respondentov v prieskume odpovedalo, že navštevuje hudobné festivaly, čo je v porovnaní s  výsledkami podobného prieskumu v Českej republike o 12 % menej. Najväčšej obľube sa pritom tieto akcie tešia medzi ľudmi vo veku 15–24 rokov. Na festivaly do zahraničia jazdí alebo niekedy v živote jazdilo 12 % opýtaných. Toto číslo je naopak vyššie ako v českom prieskume: v ktorom na festivaly do zahraničia jazdí alebo niekedy jazdilo iba 5 % Čechov.

V rebríčku TOP 3 festivalov, ktoré respondenti poznajú, sa umiestňujú spravidla veľké domáce akcie, čo možno pripísať aj ich veľkým reklamným kampaniam. Najznámejšie sú tak medzi opýtanými festivaly Pohoda, Top Fest alebo Lodenica.

O hudobných festivaloch sa ľudia najčastejšie dozvedajú na internete, či už z webových stránok, alebo na sociálnych sieťach (72 %). Na druhom mieste o nich majú informácie z rádia (50 %). Rádio sa tak v tomto prieskume ukazuje ako silnejší zdroj informácií o festivaloch, ako je tomu v Česku – tam na ne spolieha 36 % ľudí. 44 % Slovákov potom získava informácie o hudobných akciách z billboardov, plagátov a ďalších typoch vonkajšej reklamy.

Ti, ktorí hudobné festivaly nenavštevujú – v prieskume ich bolo 47 % – vo svojich rozhodnutiach uvádzali rôzne dôvody: najčastejšie spomínaný je pritom nedostatok času (39 %). 23 % ľudí nemá tieto akcie rado, rovnaký počet ich nenavštevuje kvôli nedostatku peňazí a pätina preto, že na ne nemá s kým ísť. V tejto otázke sú výsledky prieskumu úplne porovnateľné s Českou republikou.

Hudobné festivaly v súčasnosti navštevuje necelá pätina ľudí