Kategória: Nielsen Admosphere Slovakia

Dve tretiny internetových Slovákov sledujú influencerov na sociálnych sieťach, skoro štvrtina niekedy vyskúšala propagovaný produkt

Dve tretiny internetových Slovákov sledujú influencerov na sociálnych sieťach, skoro štvrtina niekedy vyskúšala propagovaný produkt

Influencerov a známe osobnosti na sociálnych sieťach sledujú internetoví Slováci naprieč generáciami. Najčastejším dôvodom je číra zvedavosť, ďalej taktiež to, že sa tieto osobnosti vyjadrujú k témam, o ktoré sa respondenti zaujímajú. Tretina Slovákov aktívnych na internete si na základe podnetu z profilu sledovaných osobností vyhľadala viac informácií o spomínanej téme, necelá štvrtina vyskúšala alebo zakúpila niektorý influencerom spomínaný výrobok. Rovnaký podiel respondentov si vyhľadalo o propagovanom produkte viac informácií.

Celá správa

Tému spojenú s klimatickými zmenami považuje za dôležitú 9 z 10 Slovákov

Tému spojenú s klimatickými zmenami považuje za dôležitú 9 z 10 Slovákov

Dňa 22. apríla sa každý rok oslavuje Deň Zeme, ktorý celosvetovo pripomína dôležitosť tém, ako je ochrana životného prostredia alebo zmena klímy. Ani Slovákom nie je tento sviatok cudzí: podľa aktuálneho výskumu Nielsen Admosphere Slovakia o ňom počuli už viac než štyri pätiny internetovej populácie. Téma klimatickej krízy a dopadov zmien s ním spojených na Slovensku rieši tiež iniciatíva #klímaťapotrebuje – a jej tému považuje za dôležitú 88 % opýtaných. A o tom, že sú Slováci všeobecne uvedomelí v oblasti ochrany životného prostredia, hovoria taktiež ich odpovede na otázky týkajúce sa minimalizácie odpadu: deväť z desiatich respondentov sa o to aktívne snaží, a to najčastejšie tak, že triedia odpad alebo si nosia na nákup vlastné tašky.

Celá správa

Každý štvrtý internetový Slovák sa zapojil do nejakej novoročnej výzvy

Každý štvrtý internetový Slovák sa zapojil do nejakej novoročnej výzvy

Jedna štvrtina Slovákov aktívnych na internete sa zapojila do nejakej novoročnej výzvy/challenge, teda cielenej aktivity, ktorej sa obvykle ľudia zvyknú venovať na začiatku nového roka po dobu jedného mesiaca alebo aj dlhšie. Dve pätiny zo Slovákov zapojených do nejakých challenge volili výzvy v oblasti zdravého stravovania, tretina sa zapojila do fitness alebo chudnúcich výziev.

Celá správa

Štvrtina Slovákov nosí rúško jednorazovo alebo po odporúčanú dobu, ďalšia pätina potom celý deň

Štvrtina Slovákov nosí rúško jednorazovo alebo po odporúčanú dobu, ďalšia pätina potom celý deň

V aktuálnom výskume sme sa našich respondentov spýtali, akým spôsobom nakladajú s rúškami a inými ochrannými prostriedkami na tvár, ktoré sú na Slovensku stále povinné kvôli šíreniu ochorenia COVID-19. Podľa výsledkov ich necelá štvrtina nosí jednorazovo alebo striktne len po dobu odporúčanú, ďalšia štvrtina si ich dá behom dňa niekoľkokrát, než ich sterilizuje alebo vyhodí, a pätina nosí jeden ochranný prostriedok na tvári celý deň. Len 5 % nosí jedno rúško alebo respirátor neobmedzene a iba 1 % priznáva, že si ústa a nos nezakrývajú vôbec. Zaujímavé výsledky prináša taktiež otázka, či respondenti veria, že prekrývanie dýchacích ciest skutočne chráni pred šírením COVID-19: skoro tri štvrtiny si aktuálne myslia, že áno.

Celá správa

Stránka: 1/22