21/3/21

Každý štvrtý internetový Slovák sa zapojil do nejakej novoročnej výzvy

Jedna štvrtina Slovákov aktívnych na internete sa zapojila do nejakej novoročnej výzvy/challenge, teda cielenej aktivity, ktorej sa obvykle ľudia zvyknú venovať na začiatku nového roka po dobu jedného mesiaca alebo aj dlhšie. Dve pätiny zo Slovákov zapojených do nejakých challenge volili výzvy v oblasti zdravého stravovania, tretina sa zapojila do fitness alebo chudnúcich výziev.

Výskum realizovala spoločnosť Nielsen Admosphere Slovakia na vzorke päťsto respondentov z internetovej populácie Slovenského národného panela starších ako 15 rokov.\n\nDo nejakej novoročnej výzvy sa zapojila jedna štvrtina internetových Slovákov (26 %). Čo sa týka pohlavia, nie sú pozorované výraznejšie rozdiely, zrejmé sú ale odchýlky v prípade veku, kde sa zapojenie do nejakej výzvy deklarovalo 33 % opýtaných vo veku 25–34 rokov oproti 16 % vo veku 55 rokov a starších – tento rozdiel nie je nijak prekvapivý: najrôznejšie challenge sa v posledných rokoch šíria hlavne na sociálnych sieťach, ktoré sú stále skôr doménou mladších ročníkov. V prípade vzdelania sa zúčastnilo výziev 31 % respondentov s maturitou oproti 17 % bez maturity.\n\nPokiaľ ide o oblasti výziev/challenge, do ktorých sa opýtaní Slováci zapojili, najčastejšie boli uvádzané tie v oblasti zdravého stravovania (41 %) a obmedzení sladkostí (37 %). Jedna tretina respondentov sa zapojila do fitness, jogových alebo chudnúcich výziev. Najmenej často uvádzanou oblasťou praktikovaných výziev bolo obmedzenie mäsa alebo živočíšnych produktov (7 %).\n\nTí, ktorí sa zapojili do nejakej výzvy, najčastejšie uvádzali, že ju ešte neukončili, teda v nej aj v súčasnosti naďalej pokračujú (43 %). Približne každý piaty (23 %) potom svoju výzvu vydržal celý mesiac, resp. po celú dobu jej trvania. Podobné percento opýtaných (20 %) vydržalo prvé dva týždne a iba 4 % respondentov praktikujúcich nejakú výzvu to vydržalo len prvých pár dní.\n\n

\n\nKaždý štvrtý internetový Slovák sa zapojil do nejakej novoročnej výzvy

arrow_back
Späť na zoznam článkov
arrow_back
Späť na titulnú stránku