29/9/21

Len necelá tretina Slovákov sa zaujíma o výtvarné umenie

Podľa výskumu prevláda na Slovensku záujem o umenie skôr u žien, mladších ročníkov a ľudí s vyšším vzdelaním. O niečo viac ako štvrtina si plánuje v nasledujúcom roku nejaké dielo kúpiť – a to predovšetkým ako dekoráciu, ale aj pre potešenie. Takmer tretina z nich taktiež zakúpi umelecké dielo ako dar. Preferovaným miestom pre nákup umenia je pre takmer polovicu respondentov kamenný obchod, 42 % by ale zvolilo aj e-shop. Pokiaľ ide o konkrétne formy umenia, najviac ľudí zvažuje kúpu maľby alebo úžitkového designového predmetu.

Výskum sa uskutočnil na vzorke päťsto respondentov z aktívnej internetovej populácie staršej ako 15 rokov zo Slovenského národného panela. \n\nK záujmu o výtvarné umenie sa hlási 32 % Slovákov, viac ako dve tretiny teda výtvarné umenie takmer (49 %) alebo vôbec (20 %) nezaujíma. Väčší záujem o umenie prejavujú ženy (z nich sa o umenie zaujíma 37 %, z mužov len 26 %) a najmladšie vekové skupiny. Záujem o výtvarné umenie taktiež rástol s dosiahnutým vzdelaním – 37 % ľudí s vysokoškolským titulom odpovedalo, že sa o umenie zaujímajú, ale pri ľuďoch so základným alebo stredoškolským vzdelaním bez maturity to bolo len 25 %.\n\n

\n\nVzhľadom na výsledky prvej otázky asi neprekvapí, že tri pätiny respondentov odpovedali, že v nasledujúcich 12 mesiacoch neplánujú kúpu žiadneho umeleckého diela. Ďalších 12 % ešte nie je rozhodnutých. Nákup umeleckých predmetov plánujú vo väčšej miere mladší respondenti od 15 do 34 rokov. Najčastejšie zvažovanými dielami na nákup sú maľby a úžitkové designové predmety, ktoré si plánuje zadovážiť zhodne 11 % Slovákov. A rovnako po 7 % respondentov uvažuje o kúpe remeselného diela alebo kresby.\n\nNajobľúbenejším miestom k nákupu umeleckých diel je pre tých, ktorí zvažujú v najbližších 12 mesiacoch nejaké zakúpiť, kamenný obchod, ktorý by si vybralo 47 % respondentov. 42 % by preferovalo e-shop na internete a 32 % nákup priamo od umelca. Možnosť nakúpiť umelecké dielo v galérii by zvolilo 18 % opýtaných a prostredníctvom aukčnej spoločnosti 9 %.\n\nAké majú Slováci, ktorí plánujú kúpu umeleckého diela, dôvody k jeho nákupe? Najčastejšia odpoveď bola, že ho chcú ako dekoráciu (56 %). Viac ako polovica respondentov (54 %) taktiež uviedla, že si ho zaobstaráva pre potešenie. Tretina kúpi umelecké dielo ako dar a 13 % ako zberateľský kúsok. Pre 11 % respondentov, a to predovšetkým pre mužov, je nákup umenia investíciou.\n\nV plánovaných výdavkoch za umenie v nasledujúcom roku viac ako polovica (55 %) Slovákov, ktorí nákup zvažujú, uviedla, že ich investícia nepresiahne sumu 100€. Najčastejšie plánujú minúť na umenie medzi 51€ a 100€. 28 % ale rozmýšľa nad kúpou umeleckého diela v hodnote od 101 do 300€. Vyššie výdavky plánujú vo väčšej miere muži.

arrow_back
Späť na zoznam článkov
arrow_back
Späť na titulnú stránku