Novinky

Marek Zámečník v ankete Stratégie 2016

Zástupca riaditeľa Nielsen Admosphere Slovakia Marek Zámečník odpovedal aj na otázku, ktoré 3 kľúčové udalosti podľa neho ovplyvnia oblasť prieskumov.

Otázka: Vízia roku 2016: ktoré 3 kľúčové udalosti ovplyvnia oblasť prieskumov?

Marek Zámečník: Pre efektívne investovanie do vývoja produktov a pre plánovanie reklamných kampaní je najdôležitejšie poznať svojho zákazníka, a preto budú prieskumy stále hrať čoraz dôležitejšiu úlohu v týchto procesoch. Predpokladáme, že bude pokračovať trend presmerovania investícií do online prieskumov. Internetová populácia naďalej rozširuje svoju základňu, takže je už možné pokryť aj skupiny, ktoré boli v minulosti dopytované skôr v offline svete.

MZ_anketa16

Otázka: 1. Ako vnímate vývoj cien prieskumov za posledných 5 rokov? Čo má najväčší vplyv na tvorbu cien?
2. Zo skúseností, kedy klient kazí prácu prieskumnej agentúry?

Marek Zámečník: 1. V posledných rokoch nezaznamenávame výrazné zmeny v cenách prieskumov. Vývoj prostredia a technológií dovoľuje realizovať zber a vyhodnotiť dáta efektívnejšie, čo má, samozrejme, pozitívny efekt na ceny. Klienti dostávajú za rovnakú cenu väčšie množstvo dát, ktoré dokážu využiť pri svojich obchodných aktivitách.

MZ_anketa16_2

Otázka: 1. Čo bude prioritou č. 1 vašej agentúry v roku 2016?
2. Podľa vašich skúseností, plánujú klienti zvyšovať (stagnovať, znižovať) rozpočet do PR? Na akej úrovni?

Marek Zámečník: 1. V roku 2016 sa pokúsime na trh priniesť ďalšie produkty a služby, ktoré akcentujú výhody spojenia so spoločnosťou Nielsen. Slovenskému trhu predstavíme BRAIN (Brand & Research & Advertising Insights by Nielsen), ktorý slúži ako platforma pre spojenie dát, ktoré máme v skupine Nielsen k dispozícii. Náš nástroj nie je z hľadiska dátových zdrojov uzatvorený, k dátam je možné jednoducho pridať aj ďalšie dáta klientov, čo vnímame ako veľkú výhodu oproti súčasným systémom. Ďalej budeme rozvíjať možnosti zobrazenia dát a dátové analýzy a poskytovať svojim klientom jednoduchý pohľad na značku z rôznych perspektív.
2. Očakávame nárast investícií do prieskumov, ktorý je spojený so zaujímavým rastom ekonomiky. Pre efektívne investovanie do vývoja produktov a pre plánovanie reklamných kampaní je najdôležitejšie poznať svojho zákazníka, a preto budú prieskumy stále hrať čoraz dôležitejšiu úlohu v týchto procesoch. Predpokladáme, že bude pokračovať trend presmerovania investícií do online prieskumov. Internetová populácia naďalej rozširuje svoju základňu, takže je už možné pokryť aj skupiny, ktoré boli v minulosti dopytované skôr v offline svete.

MZ_anketa16_3