Novinky

Marek Zámečník v ankete Stratégie 2017

Ktoré kľúčové trendy a udalosti ovplyvnia oblasť prieskumov? Aká sú zadaní od klienta? Čo je nové v prieskumoch? A ako sa zmenil biznis? O tom hovoril Marek Zámečník, zástupca riaditeľa Nielsen Admosphere Slovakia.

Vízia roku 2017: ktoré kľúčové trendy udalosti ovplyvnia oblasť prieskumov?


Ako hodnotíte úroveň zadaní od klienta? Akú presnú predstavu majú klienti o dizajne prieskumu, do akej miery má agentúra voľnú ruku a pod.


Čo nové v prieskumoch?
Prieskumné agentúry prezentujú nové prístupy, ktoré uviedli na trh prieskumov.


1. Ako sa zmenil biznis model fungovania vašej agentúry za posledné roky a čo na to malo najväčší vplyv?
2. Do akej miery a ako konkrétne ovplyvnil nástup sociálnych sietí vašu prácu a profil služieb agentúry?


Top projekty 2016
Prieskumné agentúry predstavujú najvýznamnejšie projekty relizované v uplynulom roku.