Novinky

Marek Zámečník v ankete Stratégie

Zástupca riaditeľa MEDIARESEARCH SLOVAKIA Marek Zámečník odpovedal aj na otázku, aký vývoj očakáva na trhu výskumov v roku 2014.

Otázka: Aký vývoj očakávate v roku 2014 na trhu prieskumov?

Marek Zámečník: Pre rok 2014 očakávame podobný vývoj ako v roku 2013. Očakávame nárast využitia nášho online panela, ktorý obsahuje veľké množstvo overených respondentov, ktorých priebežne doplňame. Využitie online panela klientom umožňuje rýchle získavanie kvalitných dát za prijateľné ceny, čo je pre obchodnú činnosť kľúčové.

zamecnik_anketa

Otázka: Ako vaša agentúra pracuje s výsledkami prieskumov, ako ich prezentujete zadávateľovi, aké inovácie ste v tomto smere uviedli…?

Marek Zámečník: Každý z prieskumov, ako aj každý klient, má svoje špecifiká, a preto ku každému pristupujeme individuálne s prihliadnutím na ich personálne, finančné a odborné kapacity, tak aby sme mohli poskytnúť optimálne riešenie za adekvátnu cenu. Klienti nezískavajú iba výsledky prieskumov, ale aj ďalšie informácie z pomocných nástrojov a zdrojov, ktoré podajú ucelený obraz o danej problematike a súvislostiach.

zamecnik_anketa2