Novinky

National Pandemic Alarm – aktuálne výsledky a komentár Mareka Zámečníka

Výskumný projekt National Pandemic Alarm priniesol aktuálne výsledky, ktoré boli zozbierané včera, 26. marca, v piatich európskych krajinách. Výskum každé 3 dni (už od 16. marca) zisťuje postoje a nálady populácie v dobe pandémie koronavírusu.

Aktuálne výsledky sú priebežne zverejňované na webe www.nationalpandemicalarm.eu. Webová stránka už teraz poskytuje tiež porovnanie s predchádzajúcimi vlnami výskumu a vďaka tomu aj vývoj nálad v jednotlivých krajinách.

Aktuálne dáta komentuje Marek Zámečník, zástupca riaditeľa spoločnosti Nielsen Admosphere Slovakia, ktorá je jedným z garantov projektu:

„Dôvera v štátny aparát je v aktuálnej situácii veľmi dôležitá. Vyššia dôvera predpokladá, že sa ľudia budú správať podľa vydaných nariadení, čo môže prinášať tlmenie negatívnych dopadov, ktoré COVID-19 prináša. Vo výsledkoch zo začiatku týždňa môžeme badať prepad hodnoty indexu dôvery v štátny aparát na Slovensku, ktorý sa vo včerajšej vlne zdvihol len mierne. Predpokladáme, že na pokles dôvery v tomto období majú vplyv informácie o stave štátnych hmotných rezerv SR. Vláda SR zareagovala veľmi promptne, takže očakávame, že v ďalšej vlne môže index ďalej stúpať. Aj napriek poklesu z tohto týždňa, je index v porovnaní s ostatnými sledovanými krajinami vysoký. Vyššie hodnoty aktuálne dosahuje iba Česká republika.“


Na stiahnutie:

Aktuálne výsledky – 27. 3. 2020

Metodológia projektu

Pre akékoľvek ďalšie informácie k projektu National Pandemic Alarm, kontaktujte prosím PR European National Panels.