Novinky

PF 2015

Sme verní tradícii, a preto by sme Vás aj na konci tohto roku radi rozveselili krátkym videom, tentokrát zo zákulisia našej spoločnosti.

Možno niektorých z nás poznáte len podľa mena, doménovej adresy či fotografie, avšak za monitormi sedíme živí a skutoční. :)

Radi by sme Vám v mene celej skupiny MEDIARESEARCH zaželali príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa radosti a úspechov v novom roku 2015.

Ďakujeme, že ste pre nás po celý rok boli zdrojom inšpirácie a energie.