17/4/16

TS Za spoplatnený obsah sú internetoví užívatelia schopní platiť skôr pravidelne, vo všeobecnosti im však vadí

To, čo na internete platený obsah znamená, väčšina ľudí vie. Výskum ukázal, že viac ako štyrom pätinám zároveň takýto obsah vadí a nie je príliš ochotná za neho dávať peniaze. Pokiaľ už však k plateniu dôjde, je pre viac ľudí prijateľnejšie platiť pravidelne ako jednorazovo v rámci jednotlivých článkov. Tieto výsledky priniesla štúdia Spravodajstvo a spravodajské servery 2015, ktorú realizovala spoločnosť Nielsen Admosphere Slovakia na reprezentatívnej vzorke slovenskej internetovej populácie staršej ako 15 rokov.

Viac ako štyri pätiny opýtaných vie, čo spoplatnený obsah je, 62 % ho vie na weboch dostatočne rozpoznať a viac než polovica vie o konkrétnych slovenských médiách, ktoré majú týmto spôsobom časť obsahu uzamknutú.\n\nĎalšou otázkou však je, čo si o platenom obsahu myslia a ako s ním nakladajú. Zhruba 8 z 10 opýtaných ho považuje za niečo, čo im na internete prekáža a porovnateľne početná skupina by nebola ochotná za neho zaplatiť ani v prípade, že by ich spoplatnený obsah zaujímal. O niečo viac než tri štvrtiny respondentov sa hlási k tomu, že článok s rovnakou tematikou, akú uzamknutý obsah ponúka, hľadajú na miestach, kde za neho platiť nemusia.\n\n

Suhlasite s nasledujucimi vyrokmi ohladom spoplatneneho online obsahu

\n\nAkokoľvek je spoplatnený obsah na Slovensku zatiaľ vnímaný skôr negatívne, nájdu sa aj také možnosti platby, ktoré sú aspoň pre časť respondentov vo výskume Nielsen Admosphere prijateľné. Ochota zaplatiť jednorazovo za jeden článok síce nie je príliš vysoká, ale aspoň nejakú čiastku by za neho bolo ochotných zaplatiť 38 % internetovej populácie staršej ako 15 rokov, z toho však väčšina maximálne do 0,5 euro. Pravidelné platby sú pre internetových užívateľov už o niečo prijateľnejšie ako tie jednorazové. Konkrétna čiastka sa potom odvíja od dĺžky obdobia, za ktoré by tieto služby čerpali – či je to týždeň, mesiac, pol roka alebo rok.\n\nTS Za spoplatnený obsah sú internetoví užívatelia schopní platiť skôr pravidelne, vo všeobecnosti im však vadí

arrow_back
Späť na zoznam článkov
arrow_back
Späť na titulnú stránku