O nás

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

unia nevidiacich

Spoločnosť Nielsen Admosphere Slovakia sa spoločne so Slovenským národným panelom stala v roku 2014 partnerom občianskeho združenia Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Každý člen panelu má teraz možnosť prispieť na aktivity Únie. Za účasť vo výskume (typicky za vyplnený dotazník) získava respondent finančnú odmenu, ktorú môže darovať práve v prospech združenia. Získané finančné prostriedky využije Únia na podporu svojich aktivít, akými sú napríklad výučba Braillovho písma, výcvik vodiacich psov pre nevidiacich alebo preventívne programy pre deti v materských školách na Slovensku.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Jej poslaním je poskytovanie sociálnych služieb, obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím zameraná na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizácia pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia.

Viac o združení sa dočítate na www.unss.sk.

 

UNICEF

unicef sk

Spoločnosť Nielsen Admosphere Slovakia je od roku 2014 partnerom pre realizáciu výskumov verejnej mienky medzinárodnej neziskovej organizácie UNICEF. Výskumy prebiehajú na vzorke respondentov zo Slovenského národného panela. Svojou účasťou v nich môžu respondenti aktívne podporiť UNICEF, a to nielen tým, že odpovedia na výskumné otázky, ktoré UNICEFu pomáhajú pri zlepšovaní činnosti organizácie, ale môžu prispieť aj finančne – darovaním odmeny, ktorú ako členovia Slovenského národného panela dostávajú za účasť vo výskume.

Organizácia UNICEF je mimovládna nezisková organizácia, ktorá získava finančné prostriedky na pomoc deťom z celého sveta. Zároveň informuje verejnosť o svojich aktivitách a svojom poslaní. Upozorňuje na zlú situáciu detí vo svete, je vysoko humánna a očakáva podporu svojich aktivít v rámci širokej verejnosti. Detský fond UNICEF je na Slovensku od roku 1993 zastúpený samostatným národným výborom: mimovládnou organizáciou Slovenský výbor pre UNICEF.

Viac o UNICEF na www.unicef.sk.