Celospoločenský presah

Pomáhame

Podporujeme projekty, ktoré nám sú ľudsky blízke a majú zmysel ako pre našich zamestnancov, tak aj pre celú spoločnosť.

online panelisti venujú zárobky z výskumov na charitu

Členovia našich online panelov pod značkou European National Panels (v SR ako Slovenský národný panel), ktorý spoluvlastníme, aktívne využívajú možnosti venovať svoj zárobok z vyplňovania výskumov príspevkovým organizáciám.

S respondentmi podporujeme Červený nos

Spoločne s našimi respondentmi podporujeme na Slovensku projekt Clowndoctors občianskeho združenia Červený nos.

Sme partnerom UNICEF

Od roku 2014 sme partnerom pre realizáciu výskumov verejnej mienky medzinárodnej neziskovej organizácie UNICEF, ktorá získava finančné prostriedky na pomoc deťom z celého sveta.