Tlačové správy

Štvrtina Slovákov nosí rúško jednorazovo alebo po odporúčanú dobu, ďalšia pätina potom celý deň

Štvrtina Slovákov nosí rúško jednorazovo alebo po odporúčanú dobu, ďalšia pätina potom celý deň

  • Nielsen Admosphere Slovakia

V aktuálnom výskume sme sa našich respondentov spýtali, akým spôsobom nakladajú s rúškami a inými ochrannými prostriedkami na tvár, ktoré sú na Slovensku stále povinné kvôli šíreniu ochorenia COVID-19. Podľa výsledkov ich necelá štvrtina nosí jednorazovo alebo striktne len po dobu odporúčanú, ďalšia štvrtina si ich dá behom dňa niekoľkokrát, než ich sterilizuje alebo vyhodí, a pätina nosí jeden ochranný prostriedok na tvári celý deň. Len 5 % nosí jedno rúško alebo respirátor neobmedzene a iba 1 % priznáva, že si ústa a nos nezakrývajú vôbec. Zaujímavé výsledky prináša taktiež otázka, či respondenti veria, že prekrývanie dýchacích ciest skutočne chráni pred šírením COVID-19: skoro tri štvrtiny si aktuálne myslia, že áno.

Celá správa

National Pandemic Alarm: Ochota nechať sa očkovať je z krajín V4 najvyššia na Slovensku

National Pandemic Alarm: Ochota nechať sa očkovať je z krajín V4 najvyššia na Slovensku

  • Nielsen Admosphere Slovakia

National Pandemic Alarm, ktorý v piatich európskych krajinách monitoruje aktuálne postoje a nálady spoločnosti s ohľadom na prebiehajúcu pandémiu koronavírusu, momentálne obsahuje doplnené výsledky zo zberu dát 15.–18. januára 2021. S touto vlnou bol zavedený taktiež nový index, a to index ochoty k očkovaniu, ktorý znázorňuje mieru ochoty ľudí nechať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.

Celá správa

Slováci a zoznamovanie online: Najčastejšie hľadajú vzťah, ale často tiež len komunikáciu online

Slováci a zoznamovanie online: Najčastejšie hľadajú vzťah, ale často tiež len komunikáciu online

  • Nielsen Admosphere Slovakia

Jedna z oblastí, ktorej možnosti internet významne rozšíril, je zoznamovanie. V dnešnej zložitej dobe naviac môže zoznamovanie a vôbec komunikácia online ľuďom pomôcť od pocitu osamelosti, ktorý podľa najnovšieho výskumu Nielsen Admosphere Slovakia aktuálne zažíva 59 % Slovákov. Všeobecne sa už niekedy pokúsili zoznámiť online o niečo viac než dve pätiny internetových respondentov. Najviac im pritom šlo o naviazanie partnerského vzťahu, ale pomerne často využili títo respondenti zoznamovacie weby alebo aplikácie proste len k prehliadaniu fotiek alebo na komunikáciu online – bez zámeru sa s niekým stretnúť. Štvrtina si pomocou internetu dokonca našla svojho súčasného partnera.

Celá správa

Facebook je pre dve pätiny internetových Slovákov prvým zdrojom správ. Približne štvrtina v online prostredí blokuje reklamu

Facebook je pre dve pätiny internetových Slovákov prvým zdrojom správ. Približne štvrtina v online prostredí blokuje reklamu

  • Nielsen Admosphere Slovakia

4 z 10 Slovákov, ktorí sú aktívni na internete, využívajú Facebook ako prvý zdroj, keď chcú poznať najnovšie správy. Táto sociálna sieť tak vedie pred možnosťou návštevy spravodajského servera alebo aplikácie, kam sa v takej situácií ako prvé miesto pozrie tretina respondentov. Ochota ľudí platiť za internetové spravodajstvo je na Slovensku stále pomerne nízka: spoplatnený spravodajský servis aktuálne využíva 11 % užívateľov. Za najväčšiu motiváciu pre jeho výber ľudia považujú fakt, že v ňom nie je reklama. A práve reklama, respektíve jej blokovanie, bola témou druhej časti výskumu: podľa nej dnes v online prostredí blokuje zobrazovanie reklamy okolo štvrtina užívateľov.

Celá správa

5G je pre užívateľov internetu známy pojem, len pätina sa jeho príchodu na Slovensko obáva

5G je pre užívateľov internetu známy pojem, len pätina sa jeho príchodu na Slovensko obáva

  • Nielsen Admosphere Slovakia

V oblasti telekomunikácií je pojem 5G dlhodobo diskutovanou témou, pretože predstavuje novú mobilnú dátovú sieť, ktorá má nahradiť súčasné riešenie 4G. Preto sme prostredníctvom výskumu zisťovali, do akej miery je pojem 5G známy slovenským internetovým užívateľom. Výsledky mimo iného ukázali, že znalosť tohto termínu je vyššia u mužov než u žien. Výskumné šetrenie realizovala spoločnosť Nielsen Admosphere Slovakia na vzorke päťsto respondentov z aktívnej internetovej populácie staršej ako 15 rokov.

Celá správa

Znalosť pojmu kryptomena je medzi internetovými Slovákmi stabilne vysoká, len štvrtina si ale o nich vyhľadáva ďalšie informácie

Znalosť pojmu kryptomena je medzi internetovými Slovákmi stabilne vysoká, len štvrtina si ale o nich vyhľadáva ďalšie informácie

  • Nielsen Admosphere Slovakia

Pojem kryptomena je v súčasnosti známy 84 % Slovákom aktívnych na internete. Podľa výsledkov z rovnakého výskumu z minulých rokov teda jeho znalosť zostáva dlhodobo na približne rovnakej úrovni. Iba časť (26 %) však téma kryptomien zaujala natoľko, aby sa o ňu zaujímali ďalej. Ani nákup týchto mien zatiaľ nie je medzi internetovými užívateľmi, ktorým je pojem známy a hľadali si o ňom ďalšie informácie, rozšírený: skoro 8 z 10 z nich ešte žiadnu virtuálnu menu nenakúpilo.

Celá správa

Stránka: 2/35