Tlačové správy

8 z 10 internetových respondentov sleduje televíziu denne

Úplná väčšina Slovákov z aktívnych internetových užívateľov deklaruje, že sleduje televíziu denne. Častou tendenciou je takzvaný multiscreening, teda používanie viac zariadení súčasne: viac ako štyri pätiny tak popri televízií aspoň občas siaha po mobile a skoro dve tretiny sa popri sledovaní venuje činnostiam na počítači. Výskum realizovala spoločnosť Nielsen Admosphere Slovakia na vzorke päťsto respondentov z internetovej populácie staršej ako 15 rokov zo Slovenského národného panela.

Televízia má stále – aj napriek rôznym skeptickým prognózam – svoje pevné miesto v životoch Slovákov: štyri pätiny respondentov z internetovej populácie sa pozerajú na niektoré zo slovenských, českých alebo zahraničných staníc každý deň.

Neprekvapivo sa internetoví Slováci najviac venujú sledovaniu slovenských televíznych staníc, pri ktorých najčastejšie (29 %) strávia 1 až 2 hodiny denne, 24 % sa na ne pozerá menej ako hodinu a 21 % 2 až 3 hodiny. České televízne stanice sledujú denne štyri pätiny opýtaných, ale venujú im menej času: dve tretiny ich zapínajú maximálne na 2 hodiny denne. Zahraničné stanice sleduje denne 68 % opýtaných. 53 % sa na ne pozerá maximálne 2 hodiny.

Jednou z tendencií pri sledovaní televízie je takzvaný multiscreening, teda súbežná činnosť na inom elektronickom zariadení. 45 % zo všetkých internetových respondentov, ktorí sledujú televíziu, pri sledovaní takmer vždy alebo väčšinou používajú mobilný telefón, ďalších 38 % mobil používa občas. Druhým najčastejším zariadením pravidelne používaným popri televízií je počítač alebo notebook, takmer vždy alebo väčšinou ho používa necelá štvrtina respondentov, ďalších 39 % ho potom používa občas. Tablet už je využívaný menej: takmer vždy alebo aspoň väčšinou po ňom pri televízií siahne 7 % opýtaných, občas ho využíva 23 %.

8 z 10 internetových respondentov sleduje televíziu denne