Tlačové správy

Jednorazové cestovné poistenie na cesty do zahraničia u Slovákov vedie

Z množstva druhou cestovného poistenia je na Slovensku preferované jednorazové cestovné poistenie, pričom len malé percento ľudí preferuje uzatvorenie celoročného cestovného poistenia. Pred cestou do zahraničia si približne polovica ľudí zabezpečuje uzatvorenie poistenia sama, 15 % si poistenie uzatvára prostredníctvom cestovnej kancelárie. Iba 8 % ľudí sa pred cestou do zahraničia nepoisťuje vôbec. Tieto výsledky prináša výskum Poistenec, poistenie, poisťovňa, ktorý zrealizovala spoločnosť Nielsen Admosphere Slovakia a ktorého sa zúčastnilo tisíc respondentov internetovej populácie starších ako 18 rokov.

S poistnou udalosťou v rámci jednorazového cestovného poistenia má skúsenosť 26 % ľudí a zároveň je tento produkt cestovných poistení najčastejším typom, ktoré respondenti využívajú. Celoročné cestovné poistenie má uzatvorené len jednotky percent ľudí.

Jednorazové poistenie pri cestách do v zahraničia využíva 45 % ľudí, pričom na cesty po Slovensku si takéto poistenie uzatvára len necelá tretina. 15 % necháva poistenie do zahraničia  na cestovnú kanceláriu, 10 % je poistených celoročne a 6 % sa spolieha na to, že v prípade potreby využije v zahraničí svoje štandardné zdravotné poistenie.

V prípade dovoleniek trávených na Slovensku necelá tretia ľudí neuzatvára cestovné poistenie vôbec, 16 % sa spolieha na svoje štandardné zdravotné poistenie a len 8 % sa poisťuje prostredníctvom cestovnej kancelárie.