Tlačové správy

Na hudobné festivaly jazdí necelá štvrtina Slovákov. Tento rok sa najčastejšie vydali na Pohodu

91 % Slovákov pozná aspoň nejaký hudobný festival, avšak ani nie štvrtina ich aj navštevuje. Účasť zvažujú predovšetkým podľa hudobnej ponuky alebo programu. Informácie o tomto druhu zábavy hľadajú väčšinou na internete, kde kupujú aj vstupenky. Všeobecnú znalosť a návštevnosť Slovákov na hudobných festivaloch zisťoval výskum spoločnosti Nielsen Admosphere Slovakia, ktorý sa uskutočnil na vzorke päťstorespondentov starších ako 15 rokov z internetovej populácie Slovenského národného panelu.

V súčasnosti navštevuje festivaly iba 23 % z respondentov, ktorí poznajú aspoň nejaký hudobný festival. Jedná sa viac o ženy a o ľudí zo západného Slovenska, najviac však z generácie mladých. 35 % opýtaných navštevovalo tento typ akcie v minulosti, ale dnes už nie. Najviac respondentov (42 %) ich však nenavštevuje vôbec. Dôvodom prečo nenavštevujú festivaly je prevažne nedostatok času (44 %) alebo že neobľubujú tento druh udalostí (24 %). V menšej miere ďalej uviedli, že buď nemajú nikoho, s kým by festival navštívili (19 %), alebo na to nemajú dostatok financií (19 %).

91 % Slovákov pozná hudobný festivaly, medzi prvými spomínali predovšetkým Festival Pohoda (92 %), Top Fest (51 %), a potom taktiež Lodenicu (45 %), Grape (32 %) alebo Hip Hop Žije (30 %). Uvádzané hudobné festivaly boli tento rok podľa deklarácie respondentov taktiež aj najnavštevovanejšie. 31 % týchto opýtaných tento rok navštívilo Festival Pohoda, 14 % respondentov zas Hip Hop Žije, a 10 % návštevníkov si doprialo návštevu Top Festu alebo festivalu Lodenica.

O hudobných festivaloch sa opýtaní najčastejšie dozvedajú na internete (70 %), ďalej taktiež z rádia (54 %), z televízie (50 %) a v neposlednej rade prostredníctvom vonkajšej reklamy (48 %).

Návštevníci týchto akcií navštívia jeden (41 %) alebo dva (41 %) festivaly ročne. V menšej miere potom niektorí navštívia aj viac ako dve takéto udalosti za rok (18 %). Návštevu festivalu zvažujú Slováci predovšetkým podľa hudobnej ponuky alebo programu, potom podľa vzdialenosti od svojho bydliska a taktiež podľa toho, či tam chodia aj ich priatelia. Hudobné festivaly opýtaní navštevujú väčšinou na Slovensku (98 %), ale niektorí vycestujú aj do zahraničia (13 %).

Vstupenky kupujú návštevníci najčastejšie cez internet. Viac ako polovica návštevníkov preferuje viacdenné festivaly (66 %) a návšteva takejto akcie ich najčastejšie stojí v priemere 51-100 eur (32 %) alebo 101-200 eur (31 %).

Bezpečnostné kontroly pri vstupoch na festivaly polovici slovenských respondentov nevadí, naopak ich chápu ako súčasť ich ochrany (53 %). 18 % je to jedno, pokiaľ sa nejedná o príliš podrobnú prehliadku; s tím sa stotožňujú prevažne mladší respondenti a tí, ktorí navštevujú hudobní festivaly pravidelne. Kontroly naopak vôbec nevadia 14 % opýtaným.

Na hudobné festivaly jazdí necelá štvrtina Slovákov. Tento rok sa najčastejšie vydali na Pohodu