Tlačové správy

Na smart televíziách zostáva najvyužívanejšou službou YouTube, Netflix si medziročne polepšil viac ako dvojnásobne

Netflix je na Slovensku na vzostupe. Medzi internetovými užívateľmi, ktorí vlastnia televíziu pripojenú na internet a využívajú jej chytré funkcie, je už divákov tejto populárnej streamovacej služby približne štvrtina, čo predstavuje 150% nárast oproti minulému roku. Vlastníkom televízií pripojených na internet sú pritom v slovenskej internetovej populácií dve tretiny. Slováci sú v oblasti televíznych technológií taktiež informovanejší ako minulý rok a s pojmom HbbTV (hybridná televízia, funkcia tiež známa pod názvom „červené tlačítko“) sa už stretla skoro polovica.

Tieto výsledky prináša výskum, ktorý realizovala spoločnosť Nielsen Admosphere Slovakia metódou online zberu na vzorke päťsto respondentov z internetovej populácie Slovenského národného panela starších ako 15 rokov.

Televíziu pripojenú na internet, ktorá je základom napríklad pre využívanie smart funkcií vrátane HbbTV, vlastnia obdobne ako minulý rok dve tretiny slovenskej internetovej populácie. Vzrástla však frekvencia využívania jej smart funkcií a to tak, že skoro každý deň ich využíva 38 % vlastníkov chytrých TV. Tento nárast vo výške 8 percentných bodov bol kompenzovaný takmer identickým poklesom respondentov, ktorí smart funkcie využívajú na týždennej báze. Užívateľov, ktorí smart funkcie na svojej televízií vôbec nepoužívajú, je momentálne iba 11 %.

Čo sa týka využitia chytrých TV funkcií a aplikácií, u respondentov, ktorí ich využívajú aspoň niekedy, stále suverénne vedie YouTube (82 %), na druhom mieste sa umiestnil internetový prehliadač, ktorý zaznamenal mierny pokles o 6 percentných bodov na 40 %. Podstatný nárast bol však evidovaný pri Netflixe, ktorého popularita sa u užívateľov smart funkcií na televízoroch zvýšila viac než dvojnásobne, z 11 % na 27 %. Z celej internetovej populácie to (aj v minuloročných číslach) predstavuje 16 % užívateľov.

Povedomie o HbbTV rastie

Na rozdiel od minulého roku, kedy bola s pojmom HbbTV oboznámená len zhruba jedna tretina respondentov, tento rok došlo k nárastu povedomia na 45 %, teda o viac než polovicu. O niečo lepšie informovaní sú, rovnako ako po minulé roky, muži než ženy. Rovnako stúpol aj počet opytovaných, ktorí túto službu aktívne využívajú, a to trojnásobne (z 5 % na 15 %).

Za najviac prínosnú funkciu HbbTV považujú internetoví Slováci (ktorí v predchádzajúcej otázke deklarovali, že vedia, čo je HbbTV) prístup do video archívu jednotlivých relácií televíznych staníc (52 %). Podobné percento respondentov (48 %) hodnotí ako prínosný a pohodlnejší prístup k internetovému obsahu a online službám televíznych staníc. Na treťom mieste je ponuka video obsahu prispôsobeného preferenciám užívateľa, ako sú zoznamy doporučených videí a podobne – tie považuje za prínosné 25 % opytovaných. Zhruba na rovnakej úrovni potom hodnotia respondenti ako prínosné túto trojicu služieb: personalizované služby, ktoré využívajú najrôznejšie informácie o divákovi, ako je napríklad predpoveď počasia alebo dopravné informácie vychádzajúce z polohy zariadenia (23 %); exkluzívny obsah, ktorý doplňuje a rozširuje klasické televízne vysielanie (23 %) a interaktívne služby umožňujúce okamžitú reakciu (napríklad zapojenie sa do televíznych diskusií, možnosť uzavretia live stávok a tak podobne; 20 %).

Na smart televíziách zostáva najvyužívanejšou službou YouTube, Netflix si medziročne polepšil viac ako dvojnásobne