Tlačové správy

Novinky a čerstvé správy hľadajú Slováci online hlavne na spravodajských weboch, potom taktiež na Facebooku

Viac ako tretina Slovákov aktívnych na internete, vyhľadáva nové informácie online na spravodajských weboch. A ako vnímajú užívatelia firemné profily na sociálnych sieťach? Aký typ obsahu odtiaľ získavajú najradšej, aký najmenej, a aké obsahy sú ochotní zdieľať? To zisťoval výskum spoločnosti Nielsen Admosphere, ktorý sa uskutočnil na vzorke päťsto respondentov starších ako 15 rokov z internetovej populácie Slovenského národného panelu.

Pre čerstvé správy a novinky o aktuálnom dianí chodia Slováci v online prostredí prevažne na svoj obľúbený spravodajský server (41 %), na druhom mieste zavítajú na Facebook (34 %). Na spravodajských weboch hľadajú nové správy väčšinou muži, starší respondenti a vysokoškolsky aj stredoškolsky vzdelaní ľudia. Na Facebook sa obracajú o niečo viac ženy, najmladší respondenti a ľudia so základným či stredoškolským vzdelaním bez maturity. Medzi ďalšími možnosťami uviedli internetoví respondenti taktiež, že správy na internete nesledujú (13 %), alebo ich dostávajú do e-mailu (3 %). Len malé percento sleduje správy prostredníctvom inej sociálnej siete, než je Facebook (2 %).

Z firemných alebo produktových profilov na sociálnych sieťach by slovenskí užívatelia najradšej získavali prístupy k zľavovým kupónom, čo by preferovali viac ženy ako muži. Medzi ďalšími možnosťami by respondenti radi z firemných profilov získavali praktické rady a tipy na služby, informácie o prebiehajúcich akciách a taktiež recenzie produktov.

Naopak reklama na produkty a služby bola označená ako obsah, ktorý by Slováci na sociálnych sieťach chceli vídať čo najmenej. Vyslovili sa tak najviac vysokoškolsky vzdelaní ľudia a ľudia vo veku nad 45 rokov.

Čo sa týka zdieľania obsahu z firemných profilov s okruhom priateľov na sociálnych sieťach, je pre užívateľov najprijateľnejšie zdieľanie prevažne praktických rád a tipov na služby, recepty a iné návody na využitie tovaru a taktiež prístup ku zľavovým kupónom. Zdieľanie tohto obsahu je prijateľnejšie prevažne pre ženy a všeobecne pre respondentov vo vekovej kategórií 35–44 rokov.

Novinky a čerstvé správy hľadajú Slováci online hlavne na spravodajských weboch, potom taktiež na Facebooku