Tlačové správy

Slováci aj Česi sú aktívni v obmedzovaní odpadu: separujú ho, zvykli si do obchodov nosiť vlastné tašky a snažia sa zbytočne nevyhazovať jedlo

Až tri štvrtiny Slovákov a 85 % Čechov, ktorí sú aktívni na internete, zaznamenali problém so zamorením planéty plastovým odpadom. Aj vďaka tomu sú aktívni v triedení odpadu: na Slovensku netriedi len 4 % opýtaných, v Česku 2 %. V minimalizovaní svojej ekologickej stopy sú ale respondenti aktívni aj v iných oblastiach: polovica si napríklad vždy do obchodu nosí vlastné tašky. Tieto výsledky prinášajú aktuálne výskumy spoločnosti Nielsen Admosphere, ktoré sa uskutočnili na vzorke päťsto slovenských a päťsto českých respondentov z aktívnej internetovej populácie staršej ako 15 rokov.

Odpad už dnes triedi takmer každý a iba jednotky percent respondentov zo Slovenska aj Česka vo výskume priznali, že to nerobia. Okolo 95 % percent opýtaných pritom vždy alebo väčšinou triedi plast, až 90 % triedi papier a necelých 90 % sklo. Že prvé miesta patria týmto materiálom, nie je veľkým prekvapením, pretože práve kontejnery pre ne určené patria k najfrekventovanejším. Vysoké percento však triedi taktiež železný odpad a batérie: na Slovensku recykluje oba tieto typy odpadu zhodne 72 %, v Česku je silnejšia recyklácia batérií (76 %) než kovového odpadu (66 %). Recyklácia biologického odpadu, či už prostredníctvom špeciálnych kontajnerov, alebo vlastného kompostovania je v obidvoch krajinách na poslednom mieste, pričom viac sa mu venujú Slováci (63 %) ako Česi (55 %).

V súvislosti so šetrením životného prostredia vznikol v posledných rokoch životný štýl zero waste, teda nulový odpad, ktorý podporuje myšlienku maximálneho (znovu)využitia všetkých materiálov bez vytvárania odpadu. O tejto myšlienke už počulo 38 % opýtaných internetových užívateľov na Slovensku a 30 % internetových Čechov.

Sami respondenti z oboch krajín taktiež mimo triedenia využívajú viacero ďalších spôsobov, ako minimalizovať odpad, ktorý vyprodukujú. Viac ako štyri pätiny Slovákov a Čechov si napríklad pravidelne nosí do obchodu vlastné tašky, okolo 50 % to dokonca robí vždy. Necelé tri štvrtiny sa snaží zbytočne nevyhadzovať potraviny. Pomerne obľúbeným spôsobom je taktiež používanie zariadení len s nabíjacími batériami – to pravidelne robí 63 % respondentov na Slovensku a 53 % v Česku. Okolo polovice opýtaných sa taktiež snaží celkovo kupovať menej vecí. Ďalšie aktivity spojené s minimalizáciou odpadu (ktorým sa pravidelne venuje okolo 40 % respondentov) sa v jednotlivých krajinách mierne líšia. Zatiaľ čo na Slovensku je vysoko v rebríčku o ekologickejšom vnímaní vyberanie produktov so šetrnými obalmi a kupovanie nebalených potravín, v Česku je sa respondenti snažia o obmedzovanie kupovania balených vôd. Respondenti obchod krajín sa zhodne snažia obmedzovať používanie jednorazových výrobkov a minimálne používanie tlačiarne v práci.

Slováci aj Česi sú aktívni v obmedzovaní odpadu