Tlačové správy

SNaP: Z rozšírenia koronavírusu do SR má obavy 64 % Slovákov aktívnych na internete, osobné ohrozenie cíti iba štvrtina

Šírenie nákazlivého koronavírusu je už niekoľko týždňov témou číslo jedna takmer po celom svete. Na Slovensku o ňom zaznamenalo správy 98 % respondentov aktuálneho výskumu na internetovej populácií Slovenského národného panela. Napriek tomu má však viac ako polovica opýtaných obavy z prepuknutia celosvetovej epidémie a ešte väčšie percento sa reálne obáva šírenia aj na Slovensku. Osobne sa cíti byť týmto vírusom ohrozená podstatne menšia časť respondentov, presnejšie štvrtina. S tým súvisí taktiež otázka opatrení proti šíreniu vírusu: 62 % opýtaných sa zatiaľ k žiadnemu osobnému obmedzeniu neuchýlila.

Výskum Slovenského národného panela sa uskutočnil v dňoch 31. januára – 4. februára 2020 na vzorke päťsto respondentov z aktívnej internetovej populácie. Slovenský národný panel je jeden z najväčších výskumných panelov na Slovensku a je súčasťou siete European National Panels, ktorá operuje taktiež v Českej republike, v Maďarsku, v Poľsku a v Bulharsku. V týchto krajinách momentálne prebieha podobný výskum poskytujúci unikátne medzinárodné porovnanie.

Správy o novom type koronavírusu, ktorý sa koncom minulého roka objavil v čínskej metropole Wu-chan a od tej doby nakazil desiatky tisíc ľudí, zaznamenala úplná väčšina Slovákov aktívnych na internete (98 %). V posledných týždňoch sa hovorí najmä o hrozbe medzinárodného šírenia vírusu, kvôli ktorej už niektoré štáty prijímajú rôzne preventívne opatrenia ako napríklad rušenie priamych letov z Číny. Celosvetovej epidémie sa aktuálne obáva 56 % Slovákov – o niečo viac tak odpovedali ženy (64 %) než muži (48 %). Medzi vekovými skupinami nie sú pri tejto otázky nijak výrazne rozdiely.

Obava, že sa tento typ vírusu v blízkej dobe začne šíriť aj na Slovensko, je však aktuálne o niečo vyššia: vyjadrilo ju 64 % oslovených, a opäť sa k nej prikláňajú vo väčšej miere ženy, aj keď s tak trochu menším rozdielom než pri predchádzajúcej otázke (presnejšie je to 68 % žien oproti 60 % mužov).

Úplné iné výsledky potom prináša otázka, či sa opýtaní aktuálne cítia osobne ohrození koronavírusom. Kladne odpovedalo 26 % respondentov, záporne teda tri štvrtiny, čo podľa všetkého korešponduje s doterajšou absenciou potvrdených prípadov nakazení koronavírusom na Slovensku. Logicky na to nadväzuje taktiež téma osobných opatrení: 62 % ľudí zatiaľ v súvislosti so šírením vírusu necítilo potrebu uchýliť sa k nejakým osobným obmedzeniam. Štvrtina však zvažuje, že v blízkej dobe nejaká opatrenia urobí. 13 % tých, ktorí už nejaké opatrenia prijali, sa zmieňuje primárne o zvýšenej hygiene.

Všetky komentované otázky dosiahli porovnateľné výsledky v podobnom výskume aj v Českej republike.

SNaP: Z rozšírenia koronavírusu do SR má obavy 64 % Slovákov aktívnych na internete, osobné ohrozenie cíti iba štvrtina