Tlačové správy

Štvrtina Slovákov nosí rúško jednorazovo alebo po odporúčanú dobu, ďalšia pätina potom celý deň

V aktuálnom výskume sme sa našich respondentov spýtali, akým spôsobom nakladajú s rúškami a inými ochrannými prostriedkami na tvár, ktoré sú na Slovensku stále povinné kvôli šíreniu ochorenia COVID-19. Podľa výsledkov ich necelá štvrtina nosí jednorazovo alebo striktne len po dobu odporúčanú, ďalšia štvrtina si ich dá behom dňa niekoľkokrát, než ich sterilizuje alebo vyhodí, a pätina nosí jeden ochranný prostriedok na tvári celý deň. Len 5 % nosí jedno rúško alebo respirátor neobmedzene a iba 1 % priznáva, že si ústa a nos nezakrývajú vôbec. Zaujímavé výsledky prináša taktiež otázka, či respondenti veria, že prekrývanie dýchacích ciest skutočne chráni pred šírením COVID-19: skoro tri štvrtiny si aktuálne myslia, že áno.

Výskum realizovala výskumná agentúra Nielsen Admosphere Slovakia. Zber dát prebiehal online na vzorke päťsto respondentov starších ako 15 rokov, z internetovej populácie Slovenského národného panela.

Ohľadom nosenia ochranných prostriedkov na tvár existuje celý rad odporúčaní, napríklad ako dlho ich nosiť alebo akým spôsobom ich sterilizovať, aby poskytovali čo najlepšiu ochranu pred šírením vírusu. Časť Slovákov tieto odporúčania viac či menej dodržuje: 24 % nosí jedno rúško alebo iný ochranný prostriedok len jednorazovo a ďalších 26 % ho použije niekoľkokrát behom jedného dňa, než ho sterilizujú alebo vyhodia. Zaujímavosťou je, že vo väčšej miere využívajú jednorazovo prostriedky na prekrývanie tváre ženy než muži (ženy: 29 %, muži: 18 %). Ďalších 20 % respondentov nosí ochranný prostriedok na tvári celý deň a 24 % aj po dobu niekoľkých dní po sebe. Len malá časť (5 %) ho nosí dlhodobo a sterilizáciu alebo nákup nového neriešia. Medzi respondentami je taktiež len 1 % takých, ktorí tvrdia, že si ústa resp. tvár neprekrývajú vôbec. Muži všeobecne vo väčšej miere nosia ochranné prostriedky na tvár opakovane či dlhodobo.

Účinnosť prekrývania úst a nosa je síce väčšinou odborníkov nepopierateľne považovaná za jednu z viacerých možností ochrany pred šírením vírusu, nájdu sa ale aj ohlasy, ktoré jeho efektivitu spochybňujú. Medzi respondentami výskumu ich je aktuálne 12 %. Naopak tých, ktorí považujú prekrývanie úst a nosa za účinné (bez špecifikácie toho, aký ochranný prostriedok k tomu použijú), je 71 %. Zvyšných 17 % si nie je istých. Ďalšou zaujímavosťou je, že Slováci dôverujú prekrývaniu horných dýchacích ciest ako ochrane pred šírením vírusu o niečo viac než Česi: rozdiel je 6 percentných bodov.

A koľko rúšok a ďalších ochranných prostriedkov majú aktuálne ľudia k dispozícií pre vlastnú potrebu? Skoro dve tretiny respondentov uviedla, že ich majú do 10 kusov, zvyšných 34 % ich má pre vlastnú potrebu viac.

Štvrtina Slovákov nosí rúško jednorazovo alebo po odporúčanú dobu, ďalšia pätina potom celý deň