Tlačové správy

TS Medzi ľuďmi je najrozšírenejšie povinné zmluvné poistenie. Najdôležitejším faktorom pri rozhodovaní je aj tento rok cena a skúsenosť

Najčastejšie využívaným typom poistenia je u Slovákov povinné zmluvné poistenie. Ďalšími často využívanými produktmi sú úrazové poistenie, pravidelne platené životné poistenie a poistenie domácnosti. Využívanie väčšiny typov poistení rastie so vzdelaním. Výsledky vychádzajú zo štúdie Poistenec, Poistenie, Poisťovňa 2015, ktorú realizovala spoločnosť Nielsen Admosphere Slovakia na vzorke 1001 dospelých respondentov internetovej populácie zo Slovenského národného panela.

Povinné zmluvné poistenie má uzatvorené 58 % respondentov. Z výsledkov vyplýva, že toto poistenie má uzatvorené viac mužov ako žien. To je pravdepodobne preto, lebo muži sa častejšie starajú o rodinné auto. Menej uzatvorených zmlúv nájdeme pri mladšej generácií, keďže práve v tejto skupine sa nachádza menej jednotlivcov, ktorí vlastnia automobil. V globále ho menej často majú uzatvorené aj ľudia s nižšími príjmami, ktorí si väčšinou vlastné auto nemôžu dovoliť.

Ako druhé najvyužívanejšie poistenie skončilo podľa respondentov úrazové poistenie. Nasleduje pravidelne platené životné poistenie. Tieto poistenia má uzatvorené necelá polovica respondentov.

poistna_smlouva

Podobne ako minulý rok, si respondenti v nasledujúcom polroku najviac plánujú uzatvoriť jednorazové cestovné poistenie (18 %). Dôvodom je práve plánovanie zimnej dovolenky či časté cestovanie do zahraničia, pričom celoročné cestovné poistenie nemá takú obľubu –  využíva ho len 9 % opýtaných.

Na základe výsledkov prieskumu môžeme tvrdiť, že využívanie väčšiny typov poistení rastie s vekom a so vzdelaním. Najmladšia skupina respondentov (18-24 rokov) má teda celkovo menej uzatvorených poistení. Starší respondenti častejšie uzatvárajú poistenie domácnosti či nehnuteľnosti. Naopak menej často majú životné a úrazové poistenie a poistenie schopnosti splácať hypotéku.

Zástupca riaditeľa Nielsen Admosphere Slovakia Marek Zámečník na záver dodáva: „Najčastejším zdrojom informácií je web stránka poisťovne, nasledujú priatelia a známi a napokon finanční poradcovia, pričom najobvyklejšia výška poistenia v domácnosti je  101 – 200 EUR ročne. Práve cena a skúsenosť či už vlastná alebo známych, je hlavný dôvod pri rozhodovaní o uzatvorení poistenia.“

TS Medzi ľuďmi je najrozšírenejšie povinné zmluvné poistenie. Najdôležitejším faktorom pri rozhodovaní je aj tento rok cena a skúsenosť