Produkty a služby

Meranie internetu na Slovensku – IABmonitor

Pomohli sme vybudovať výskum návštevnosti a sociodemografie internetu v Českej republike a na Slovensku.

IABmonitor (skôr AIMmonitor)

IABmonitor je rozsiahly výskumný projekt, ktorého cieľom je poskytnúť informácie o návštevnosti internetu a sociodemografickom profile jeho návštevníkov na Slovensku.

Na realizácii projektu pre zadávateľa IAB Slovakia sme sa podielali od roku 2008. Od tej doby sme spoločne s Gemius S.A. vyhrali tender v rokoch 2012, 2015.

Meranie návštevnosti

Prevádza sa u meraného internetového média (site-centric). Zhromažďuje informácie o všetkých návštevníkov servera. GemiusTraffic je jeden z piatich najväčších systémov tohto typu na svete a najväčší v strednej a východnej Európe. Zber dát je realizovaný technológiou gemiusTraffic, ktorá je založená na meraní prístupov k webovým stránkam pomocou zberných skriptov (javaskriptových kódov). Táto technológia zároveň úspešne rieši veľa metodických a technologických problémov ako napríklad:

  • minimalizuje započítavanie prevádzky spôsobenej indexovacími robotmi a ďalšími automatickými skriptami do reportovaných štatistík,
  • zobrazenia (na rozdiel od iných výpočtových ukazovateľov) sú uvádzané tiež o užívateľoch internetu, ktorých prehliadač neprijíma cookies a ako jediný systém tohto typu na svete eliminuje nepresnosti vzniknuté mazaním cookies a pod.

GemiusTraffic umožňuje získať okrem rozsiahlych dát o návštevnosti aj technické parametre prehliadačov a počítačov návštevníkov.

Socio-demografické dáta

Sociodemografický výskum je realizovaný prostredníctvom pop-up panelu – metóda zberu dát, ktorá je založená na zobrazovaní pop-up dotazníkov na náhodnej vzorke návštevníkov stránok internetových médií (site-centric). Výskum poskytuje informácie o sociodemografii návštevníkov na základe vzorky návštevníkov (panel). Z povahy zberných JavaScriptov platformy gemiusTraffic plynie možnosť integrácie s pop-up výskumom. To dáva metodike schopnosť vytvoriť zo skupiny oddelených vzoriek zozbieraných dotazníkov jeden ucelený pop-up panel – zlúčením dát z oddelených výskumov na jednotlivých serveroch v jeden veľký spoločný pop-up panel so zdieľanou štruktúrou sociodemografickej klasifikácie podľa pop-up dotazníka.

Výsledky výskumu návštevnosti IABmonitor sú verejne prístupné na linke monitor.iabslovakia.sk. V tejto online aplikácii si užívatelia môžu pozrieť dáta o návštevnosti za jednotlivé médiá ako aj za ich sekcie či služby. Dostupné sú mesačné, týždenné ako aj denné dáta.

Ďalšie informácie o projekte IABmonitor nájdete na stránkach www.iabslovakia.sk.