Produkty a služby

Výsledky merania internetu na Slovensku

Mesačné verejné výstupy

Kompletné výstupy merania návštevnosti internetu a sociodemografický profil návštevníkov za jednotlivé mesiace sú k dispozícii na iabslovakia.sk.

On-line dáta

Aktuálne dáta si môžete prehliadnuť cez prístup do on-line aplikácie s dennými štatistikami návštevnosti internetu na Slovensku na aimmonitor.sk.