Produkty a služby

Sledovanosť televízie v Českej republike meriame od 29. 4. 2002, kedy sme prvýkrát zvíťazili vo výberovom konaní na realizátora päťročného projektu merania sledovanosti televízie pre Asociáciu televíznych organizácií.

Parametry aktuálního měření sledovanosti televize v České republice 2013-2017

Piktogram Panel
 • Meranie prebieha na reprezentatívnej vzorke 1 850 domácností vlastniacich TV prijímač, čo zodpovedá 4 470 jednotlivcom. Domácnosti, ktoré sa zúčastňujú merania, majú pred zadávateľom a užívateľmi dát zaručenú anonymitu.
 • Sledovanosť je meraná za všetky osoby staršie ako 4 roky a to na všetkých televízoroch v domácnosti.
 • Denne sú garantované dáta z minimálne 1 650 domácností.
 • Panel domácností bol zostavený na základe rozsiahleho Zavádzacieho výskumu v roku 2012, ktorého cieľom bolo stanoviť základné charakteristiky súvisiace so sledovaním televízie.
 • Panel domácností je pravidelne obmieňaný a dopĺňaný. Ročne dochádza k 25% obmene panelu.
 • Štruktúra panelu sa pravidelne kontroluje a upravuje tak, aby vzorka domácností zodpovedala sociodemografickému profilu domácností a jednotlivcov v ČR podľa najaktuálnejších údajov Českého štatistického úradu.
 • Zloženie panelu sa priebežne kontroluje aj s ohľadom na prípadné zmeny v charakteristikách, ktoré ovplyvňujú sledovanosť televízie v Českej republike.
 • Správanie členov panelu kontroluje Nielsen Admosphere denne.
Piktogram Výskumy
 • K mapovaniu zmien v charakteristikách českého televízneho trhu slúži tzv. Kontinuálny výskum, prebiehajúci kvartálne na reprezentatívnej vzorke najmenej 9 000 domácností, a to v štyroch vlnách ročne.
 • Kontinuálny výskum zisťuje napríklad televízne správanie českých domácností, vybavenosť televíznou technikou, možnosti príjmu televíznych staníc apod.

 

Piktogram Technológia
 • Sledovanie televízie v domácnostiach sa elektronicky meria pomocou TV metrového systému. Dominantnou technológiou merania je tzv. audiomatching, teda porovnávanie zvukových odtlačkov z meraných televízorov so sadou referenčných zvukov meraných TV staníc. Meranie je nezávislé na spôsobe šírenia TV signálu (DVB-T, satelit, kábel, IPTV, internet) staníc.
 • Od roku 2013 je v projekte meraná aj tzv. odložená sledovanosť relácií, teda sledovanie relácie neskôr, než bola naživo vysielaná v TV, a to v horizonte 7 nasledujúcich dní. Dochádzať k nemu môže napríklad na televízoroch s pevným diskom či iným pripojeným zariadením umožňujúcim nahrávanie a prehrávanie TV vysielania, ďalej pomocou tzv. smart TV apod.
 • Meraná je aj sledovanosť televízneho obsahu na počítačoch členov panelu (predovšetkým ide o odloženú sledovanosť prostredníctvom internetových archívov TV staníc).
 • TV meter v priebehu dňa priebežne posiela dáta prostredníctvom dátových prenosov mobilného operátora do spracovateľského centra.
Piktogram Dáta
 • Dáta namerané v domácnostiach panelu sú každý deň ráno v spoločnosti Nielsen Admosphere kontrolované a spájané s informáciami o vysielaných reláciách (vysielacie protokoly), ktoré dodávajú jednotlivé televízie.
 • Spracované denné dáta sú k dispozícii odberateľom ráno do 8:00 hodiny (max. 2 hodiny po skončení televízneho dňa, ktorý trvá od 6:00 do 6:00 hod), každý deň vrátane sobôt, nedieľ a všetkých štátnych sviatkov.
 • Dodávané dáta obsahujú informácie o sledovanosti s presnosťou na sekundu, informácie o programoch, sociodemografické informácie o domácnostiach a jednotlivých osobách v nich.
Piktogram LSS
 • Informácie o respondentoch sú kontinuálne doplňované údajmi o ich životnom štýle a spotrebnom správaní z Výskumu životného štýlu (LSS).

TV meter v praxi

Pozrite sa na video, ktoré ukazuje, akým spôsobom meranie prebieha
a ako sa s TV metrom žije:

Banner Peoplemetry