Produkty a služby

Monitoring internetovej reklamy Admosphere SK

Monitoring internetovej display reklamy na Slovensku realizujeme od roku 2013.

70+ monitorovaných najväčších médií
300+ zadávateľov v reportoch
250+ produktových segmentov

Čo Vám môžeme ponúknuť?

Monitoring reklamy

Zisťujeme pre Vás informácie o využitej hodnote reklamného priestoru na internete.

Kreatívny monitoring

Poskytujeme Vám audio-vizuálnu podobu realizovaných display reklám v podobe, v akej bola na internete uverejnená.

Analýzy a výstupy z databázy dát

Vypracujeme pre Vás konkrétne analýzy a štúdie reklamných kampaní, ktoré prebehly na Slovensku.

Analýzy môžete zacieliť napríklad na konkrétne médiá, zadávateľov, značky alebo produktové segmenty.

Piktogram kalendář

Ponúkame ako pravidelný, tak jednorazový odber našej kompletnej databázy.

Piktogram formát

Všetky dáta poskytujeme v otvorených formátoch. Napríklad formát XML pre ďalšie strojové spracovanie alebo načítanie do vlastných DB systémov. Alebo MS Excel datafile pre ručné spracovanie.

Piktogram play

Audio-vizuálny obsah (kreatívu) dodávame v digitálnych formátoch spustiteľných na štandardných PC.

Piktogram kategorie

Kampane sú prehľadne členené podľa štandardizovanej produktovej kategorizácie odvodenej od NACE EU do viac než 1400 kategórií.

Piktogram Adwind

K dátam ponúkame sofistikovaný analytický software Adwind Kite, vďaka ktorému budete mať potrebné údaje vždy online.

Piktogram prezentace

Radi pre Vás pripravíme školenie či prezentáciu monitoringu reklamy podľa Vašich potrieb.

K čomu dáta z monitoringu reklamy slúžia?

Konkurenčné analýzy

Prehľad o reklamných aktivitách konkurencie podľa Vašej špecifikácie.

Denný, týždenný či mesačný reporting. Ročné súhny.

Príklady:

 • porovnanie zadávateľov v rámci príslušného produktového segmentu na základe využitého inzertného priestoru alebo cenníkovej ceny reklamy
 • analýza konkurenčného média mixu
 • bezprostredný reporting premiérových reklamných kampaní vrátane dodávky audio-vizuálneho obsahu
Piktogram graf

Sledovanie časových trendov
Informácie o zmenách vo využívaní konkrétnych médií. Informácie o obľúbenosti reklamných formátov, sezónnych vplyvov a celkového objemu reklamného trhu v čase, napríklad aktivity jednotlivých zadávateľov počas roku.

Piktogram lupa

Mediálny audit
Vďaka našim dátam overíte, či bola Vaša reklama naozaj zverejnená. Výstupy z monitoringu umožňujú lepšie vyhodnotiť a zefektívniť proces spolupráce medzi zadávateľom reklamy, mediálnou agentúrou a médiom. Príkladom môže byť post-buy, detailná spotová analýza.

Piktogram kopie

Kombinácia dát s ďalšími zdrojmi, napríklad dátami o mediálnom dopade
Monitoring reklamy je možné prepojiť s ďalšími dátovými zdrojmi. Úplne bežná je kombinácia s informáciami o mediálnom dopade (sledovanosť, návštevnosť, počúvanosť, čítanosť) alebo s Vašimi predajnými dátami. Vďaka tomuto spojeniu možno získať spoľahlivé údaje o účinnosti Vašej reklamy. Napríklad vyhodnotenie sledovanosti, zásahu kampaní alebo post-buy vrátane efektívnych reachov.

Prečo zvoliť naše služby?

Nadštandardný klientský servis

 • Zodpovedný a profesionálny prístup
 • Skúsení zamestnanci
 • Kontinuálna podpora
 • Flexibilita a schopnosť reagovať na požiadavky trhu

Kvalitný popis reklamného oznámenia

 • Precízna metodika
 • Veľký počet atribútov
 • Jednoznačná identifikácia zadávateľov a značiek
 • Triedenie dát do detailného produktového stromu

Profesionálne technické riešenia

 • Automatizácia kľúčových procesov
 • Mechanizmy kontroly a dohľadu