Produkty a služby

Dlhoročné skúsenosti s meraním sledovanosti televízie v Českej republike sme premietli do vývoja novej generácie vlastnej meracej technológie. Výsledkom je platforma SimMetry, systém na meranie sledovanosti televíznych programov na televízoroch a počítačoch, ako aj meranie počúvanosti  rozhlasu. V českom peoplemetrovom projekte sa tieto zariadenia používajú od roku 2013. Česká republika sa tak naďalej radí medzi krajiny s najvyspelejším stupňom meracej technológie.

SimMetry

Simmetry

Nová generácia merania sledovanosti televízie a počúvanosti rozhlasu je založená na princípe vyhodnocovania zvuku, takzvanom „audiomatchingu“. Táto metóda merania zvuku bola vyvinutá s ohľadom na zložitosť a rôznorodosť súčasnej televíznej techniky.

Okrem samotného peoplemetra SimEar je súčasťou vyvinutej technológie počítačová aplikácia SimStream, ktorá na paneli domácností pripojených na internet meria on-line sledovanosť televíznych staníc a ich internetových archívov na počítačoch. Meranie sledovanosti pomocou SimEar a SimStream sa v Českej republike využíva v plnej prevádzke od roku 2013.

Simmetry

Najväčší prínos novej technológie však spočíva v dokonale funkčných algoritmoch a metodických postupoch, nie v prístrojoch samotných. Srdcom celej platformy je produkčný systém SimBios. Stará sa o zber dát, ich spracovanie, uloženie, vyhodnotenie a distribúciu smerom k odberateľom. Kľúč k vyhodnoteniu dát poskytuje systém TVStorage, ktorý zaznamenáva a pripravuje všetky potrebné audio a video dáta pre porovnávaciu analýzu zvuku – audiomatching.

Ako audiomatching funguje?

Audiomatching funguje na princípe zachytávania a vyhodnocovania zvuku. Meracie zariadenie – SimEar – zaznamenáva niektoré charakteristiky zvuku, a až tieto dáta sú následne odosielané na spracovanie. Zvuk z televízora je odoberaný z jeho výstupných konektorov (nie z mikrofónu), takže neobsahuje nič iné ako zvuk sledovaného programu. Mimo to sú odosielané informácie o prihlásených osobách. Všetky tieto informácie sú odosielané z domácností automaticky po GSM sieti, teda rovnakou cestou, kadiaľ putujú esemesky z mobilov. V zbernom centre sa potom nazbierané dáta porovnávajú s databázou všetkých referenčných zvukov televíznych staníc.

Simmetry

V čom spočívajú výhody SimMetry?

simmetry5-sk

Myslíme aj na budúcnosť a technológiu vyvíjame tak, aby bolo možné celú platformu rozširovať podľa aktuálnych potrieb trhu.

Technológia na meranie sledovanosti televízie SimMetry sa používa v Českej republike, v Bulharsku a pripravuje sa jej použitie v Estónsku.

eurasia_nielsenadmosphere

banner-peoplemetry-2-sk