Produkty a služby

Vieme zistiť trhový potenciál, znalosť značiek, efektivitu reklamy, zákaznícke chovanie a mnohé iné.

Určenie cieľov výskumu je najdôležitejšia časť výskumného zadania. Odvíjajú sa od nej základné parametre výskumu, ako je voľba cieľovej skupiny, metódy a vhodný typ výskumu. Cieľ následne určuje rozsah, obsah výskumu a formuláciu otázok a je dôležitým faktorom aj pre následné spracovanie a analýzu dát.

Cieľ hovorí, čo chceme za pomoci výskumu zistiť.

Možnosti zamerania výskumu

ZÁKAZNÍK a SPOTREBITEĽ – zistenie preferencii zákazníkov, spôsob výberu a nákupu, motiváciu, segmentáciu a typológiu zákazníkov, charakteristiku potenciálnych zákazníkov, …

REKLAMA – zistenie dopadu reklamy (pretest, posttest), hodnotenie reklamy, voľba najlepšieho kreatívneho návrhu, odporučenie zamerania komunikácie, databáza reklamných kreatív, …

IMAGE – hodnotenie spoločnosti, porovnávanie imageu s konkurenciou, hodnota značky, vnímanie spoločnosti očami zákazníkov, hodnotenie aktivít spoločnosti( reklama, komunikácia, predajné kanály, corporate social responsibility…)

PRODUKT – hodnotenie produktu a jeho parametrov, využívanie a nákup produktu, spotrebiteľské produktové testy, ochutnávky, preferencie a motivácia pri výbere a nákupe, porovnanie konkurenčných produktov, návrhy na vylepšenie, …

OBAL – hodnotenie obalu, výber najlepšieho návrhu obalu, porovnanie obalov konkurenčných výrobkov, asociáciu, ktorú obal vyvoláva, …

TRH a KONKURENCIA – rozdelenie trhu, porovnanie spoločnosti, zacielenie konkurenčnej reklamnej komunikácii, vnímanie imageu a pozícia rôznych spoločností, …

OBCHODNÍ PARTNERI – spokojnosť partnerov, spätná väzba, návrhy na zlepšenie, preferencia dodávateľov a odberateľov, …

ZAMESTNANCI – zistenie spokojnosti zamestnancov, informácii pre nastavenie benefitného programu, silných a slabých stránok spoločnosti, zhodnotenie HR a firemnej komunikácie, …

VEREJNOSŤ –  vybavenosť jednotlivcov a domácnosti, segmentácia trhu, typológia, socioekonomické a sociodemografické charakteristiky, znalosť a využívanie, …