Produkty a služby

Realizujeme všetky druhy výskumov: kvalitatívny a kvantitatívny, B2C i B2B, jednorazové a trackingy, offline a online.

Marketingový výskum môže mať rôzne podoby:

 • TYP VÝSKUMU:
  kvalitatívny (malé vzorky, pohľady do motivácie, vzorcov chovania) a kvantitatívny (väčšie vzorky a všeobecnejšie výsledky), alebo ich kombinácia
 • PERIODICITA:
  jednorazová (ad hoc) a opakovaná (kontinuálna, tracking)
 • ZAMERANIE:
  odpovede koncových zákazníkov, verejnosti (B2C), odpovede obchodných partnerov (B2B) alebo iné (zamestnanecké prieskumy, atď.)
 • METÓDA ZBERU:
  otázky položené osobne (face-to-face), telefonicky nebo  prostredníctvom internetu
 • CIEĽOVÁ SKUPINA A VÝBER VZORKY:
  napr. populácia  15+, ženy 25-45, užívatelia značky, …