Produkty a služby

Výsledky Vám dodáme vo forme, ktorá Vám bude najviac vyhovovať.

Rôzni klienti majú rôzne preferencie. V rámci komplexného servisu spracovávame výsledky výskumov až do formy záverečnej správy a doporučení. Klientom, ktorí si chcú spracovať dáta sami, dodávame pripravené, vyčistené a popísané dáta, prípadne tabuľky a analýzy cez jednotlivé premenné.

Analýza dát a reporting

Za účelom zistenia odpovede na výskumné otázky (ciele výskumu, otázky, ktoré si ako klient kladiete) aplikujeme na dáta základné a pokročilé analýzy (rôzne úrovne kríženia dát, korelačné, regresívne a clusterové analýzy), tvoríme typológie na segmentáciu a testujeme vzťahy medzi rôznymi premennými. Rovnako vieme prispôsobiť reporting Vašim štandardným systémom a zjednodušiť tak prepojenie dát.