Nielsen

VýSkumný servis

Prečo si vybrať Nielsen?

Prieskum vieme

Realizujeme rôzne metódy zberu dát, výskumov a analýz na Slovensku aj v Európe.

Európska sieť respondentov

Nielsen spoluvlastní európsky panel respondentov a realizuje národné aj medzinárodné výskumy v Slovenskej a Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Bulharsku.

Naše metódy
skúmania

Spýtame sa stoviek respondentov

Kvantitatívne výskumy

Máte záujem o rýchly prieskum a dôveryhodné výsledky?
Potrebujete reprezentatívne dáta, o ktoré sa môžete oprieť?

support_agent

Telefonické opytovanie (CATI)

 • Vyškolení operátori
 • Dlhodobé a rýchle výskumy
question_answer

Face-to-face opytovanie (CAPI, PAPI)

 • Rozsiahla sieť tazateľov
 • Celá Slovenská republika
 • Tazatelia vybavení najmodernejšími tabletmi
list_alt

Online zber dát

Nájdeme insight, ktorý vás zaujíma

Kvalitatívne výskumy

Hľadáte aj nepoznané insighty vašej cieľovej skupiny, používanie produktov či služieb?
Potrebujete otestovať produkt, službu, koncept a odhaliť problematické miesta?

group

Individuálne hĺbkové rozhovory

 • Individuálny prístup ku každému respondentovi
 • Maximálne vyťaženie obsahu problematiky
 • Fokus na detaily, nuancie, pocity
groups

Focus groups discussion

 • Uplatnenie skupinovej dynamiky, interakcie
 • Práce s názorovou polaritou
 • Mnohovrstevné zmapovanie problematiky
 • Porovnanie individuálnych skúseností
emoji_people

Etnografické pozorovanie

 • Pozorovanie správania/reakcií respondentov v prirodzenom prostredí
 • Autenticita prostredia, podmienok a správania
 • Náhľad do života respondentov
S akými nástrojmi pracujeme?

Software

Hľadáte nástroj, ktorého ovládanie je jednoduché a intuitívne?
Zišla by sa vám možnosť využívať software kedykoľvek a kdekoľvek?

 • Profesionálny software ProQ prispôsobený pre telefonické, face-to-face aj online opytovanie
 • Z dielne našich programátorov
 • Jednoduché ovládanie
 • Prísna ochrana osobných údajov
 • Software Adwind Kite z dielne nášho oddelenia Adwind Software
 • Vyspelý software pre prácu s dátami z výskumov
 • Prehliadanie, analýzy, kombinovanie dát
 • Tvorba média plánov, post-buy analýza