Prieskum vieme

Náš výSkumný zábEr

Máme široké portfólio výskumných produktov a služieb. Radi s Vami vymyslíme to správne riešenie pre Váš biznis.

Zaujíma vás, ako Slováci vnímajú spoločenské témy?

Sociologické výskumy

Pomôžeme Vám preskúmať najrôznejšie spoločenské fenomény a trendy. Vyberieme tú správnu metódu skúmania alebo pripravíme ich kombináciu. O výsledné dáta sa môžete oprieť.

Vyvinuli sme vlastnú ABCDE socioekonomickú klasifikáciu.

Chcete poznať vašich zákazníkov?

Marketingové výskumy

Realizujeme širokú paletu marketingových výskumov a k väčšine ukazovateľov ponúkame benchmarky naprieč trhom. Naše zamerania:

Brand

 • Brand awareness
 • Vnímanie značky
 • Porovnanie s konkurenciou (benchmarky)

Reklama

 • Diagnostika reklamy a hodnotenie pomocou NAD indexov
 • Pre-testy, post-testy
 • Dopad kampaní na parametre značky

Zákaznícke návyky

 • Prieskum nákupného správania
 • Afinita voči značke
 • Identifikácia zákazníckej cesty

Zákaznícka skúsenosť

 • Vzťah k produktom/značke
 • Mapovanie zákazníkov
 • Testy cenovej citlivosti

Čo na vašom médiu oceňuje vaše publikum?

Výskumy mediálneho publika

Realizujeme výskumy medzi čitateľmi, divákmi aj poslucháčmi médií, ktoré pomáhajú identifikovať ich preferencie a potreby.

Výskumy medzi čitateľmi, divákmi alebo poslucháčmi konkrétneho média

 • Kvantitatívne aj kvalitatívne metódy
 • Hodnotenie obsahu
 • Porovnanie s konkurenciou (benchmarky)

Meranie internetu na Slovensku – IABmonitor

 • Výskum návštevnosti a sociodemografie internetu
 • Nielsen pomohl vybudovať výskum na Slovensku aj v Českej republike

Meranie sledovanosti televízie v ČR (peoplemetry)

 • Projekt PCEM pre ATO
 • Hodnotenie obsahu, porovnanie s konkurenciou (benchmarky)

Výskum počúvanosti rádií v ČR

 • Realizujeme spoločne s Median a STEM/MARK

Chcete rýchly výskum na reprezentatívnej vzorke?

Omnibusové výskumy

Realizujeme každomesačný multi-tematický výskum na reprezentatívnej vzorke respondentov, do ktorého sme pripravený vložiť vaše otázky.

 • Rýchly a cenovo výhodný zber dát
 • Ideálny pre jednoduché, aktuálne témy
 • Internetová populácia 15+, základ: 500 respondentov
 • Realizovaný pravidelne  na Slovensku aj v Českej republike

Potrebujete zorganizovať rýchle hlasovanie?

Ankety

Pripravujeme jednoduché ankety formou online aj offline hlasovania.

V ČR realizujeme anketu Najlepší herec v reklame

 • Každoročná anketa v rámci kreatívnej súťaže Effie Awards
 • 8 tisíc dotazníkov
 • Online opytovanie na Českom národnom panely

Zaujíma vás hlbší potenciál vašich dát?

Analýzy

Umožníme Vám Vaše dáta efektívnejšie využiť.

Segmentácia dát

 • Rozdelenie publika do skupín
 • Skupiny na základe príbuznosti v správaní, zvyklostiach atď.
 • Lepšie spoznanie zákazníkov

Multi-dimenzionálne škálovanie

 • Analýza formou mapy
 • Grafické zobrazenie príbuznosti charakteristík
 • Uľahčuje porovnanie

Chcete sa pozrieť na vývoj trendov v posledných 10+ rokoch?

Štúdie

V rámci našej pravidelnej výskumnej štúdie skúmame správanie internetovej populácie v nakupovaní na e-shopoch. Disponujeme dátami za viac než 10 rokov.

E-Commerce

Socioekonomická klasifikácia

ABCDE klasifikácia

V roku 2012 sme pre český trh vyvinuli vlastnú socioekonomickú ABCDE klasifikáciu, ktorá sa používa vo všetkých veľkých mediálnych výskumoch v ČR. Definície premenných sú verejné a možno ich použiť aj v ďalších výskumoch.

link
Viac o ABCDE klasifikácií

Zaujala vás naša ponuka?

Kontaktujte nás!