Ponúkame komplexný servis
spoľahlivej výskumnej agentúry.

Prinášame odpovede na Vaše otázky,
sme silní v zbere, analýze
aj interpretácii dát.

Viac

Máme prehľad
o realizovanej internetovej reklame.

Monitoring reklamy prináša ucelený prehľad o hodnote
a štruktúre kampaní.

Viac

Realizujeme technologicky
i metodologicky rozsiahle
výskumné projekty.

Vyvíjame vlastnú technológiu na elektronické
meranie sledovanosti médií a poskytujeme
analytické zázemie.

Prejsť na web Nielsen-Admosphere.cz

Vytvárame analytický software
tak, aby jeho používanie bolo
príjemné i pre nás.

Zaoberáme sa vytváraním a podporou software
Adwind Kite na spracovanie dát z mediálnych výskumov
a monitoringu reklamy.

Prejsť na web Adwind Software

O nás

Sme dcérskou spoločnosťou výskumnej agentúry Nielsen Admosphere, a.s. pôsobiacej v Českej republike, s ktorou veľmi úzko spolupracujeme. Okrem výskumov trhu (kvalitativních i kvantitativních) sa sústreďujeme aj na rozsiahle, metodologicky a technologicky náročné mediálne výskumy. Pomohli sme vybudovať výskum návštevnosti a sociodemografie internetu v Českej republike a na Slovensku (AIMmonitor), od roku 2013 monitorujeme internetovou reklamu (Admosphere SK).

Banner Peoplemetry

Novinky a tlačové správy

Tichá noc s blízkymi a kapustnicou alebo Spýtali sme se, ako Slováci oslavujú Vianoce

Tichá noc s blízkymi a kapustnicou alebo Spýtali sme se, ako Slováci oslavujú Vianoce

  • Tlačové správy
  • Nielsen Admosphere Slovakia

Na Vianoce sa väčšina Slovákov teší – hlavne na čas strávený s blízkymi, odpočinok a tradície. Tie pravé vianočné sviatky by to ale neboli ani bez stromčeka alebo vianočných melódií. Stromček má väčšina ľudí umelý a v hudbe na Slovensku s prehľadom vyhráva Tichá noc. Výskum, ktorý sa ďalej zameriava taktiež na balenie darčekov alebo štedrovečernú večeru, priniesla spoločnosť Nielsen Admosphere Slovakia a bol realizovaný v Októbri 2018 na vzorke internetovej populácie staršej ako 15 rokov.

Celá správa

Na hudobné festivaly jazdí necelá štvrtina Slovákov. Tento rok sa najčastejšie vydali na Pohodu

Na hudobné festivaly jazdí necelá štvrtina Slovákov. Tento rok sa najčastejšie vydali na Pohodu

  • Tlačové správy
  • Nielsen Admosphere Slovakia

91 % Slovákov pozná aspoň nejaký hudobný festival, avšak ani nie štvrtina ich aj navštevuje. Účasť zvažujú predovšetkým podľa hudobnej ponuky alebo programu. Informácie o tomto druhu zábavy hľadajú väčšinou na internete, kde kupujú aj vstupenky. Všeobecnú znalosť a návštevnosť Slovákov na hudobných festivaloch zisťoval výskum spoločnosti Nielsen Admosphere Slovakia, ktorý sa uskutočnil na vzorke päťstorespondentov starších ako 15 rokov z internetovej populácie Slovenského národného panelu.

Celá správa

Slováci sú s nakupovaním cez internet spokojní, často nakupujú v domácich aj v zahraničných e-shopoch

Slováci sú s nakupovaním cez internet spokojní, často nakupujú v domácich aj v zahraničných e-shopoch

  • Tlačové správy
  • Nielsen Admosphere Slovakia

Cez internet už niekedy nakúpilo 98 % respondentov. Z tých, ktorí nakúpili online v poslednom roku, malo 94 % s nákupom dobré skúsenosti. Viac ako polovica opýtaných súhlasí s tvrdením, že nakupovanie cez internet je takmer vždy pohodlnejšie; zároveň si pochvaľujú lepšie ceny a väčší výber tovaru ako v kamenných obchodoch. Celkovú spokojnosť Slovákov s nakupovaním cez internet zisťoval pre SAEC (Slovenská asociácia pre elektronický obchod) výskum spoločnosti Nielsen Admosphere Slovakia, ktorý sa uskutočnil na vzorke tisíc respondentov starších ako 15 rokov z internetovej populácie Slovenského národného panelu.

Celá správa