Ponúkame komplexný servis
spoľahlivej výskumnej agentúry.

Prinášame odpovede na Vaše otázky,
sme silní v zbere, analýze
aj interpretácii dát.

Viac

Máme prehľad
o realizovanej internetovej reklame.

Monitoring reklamy prináša ucelený prehľad o hodnote
a štruktúre kampaní.

Viac

Realizujeme technologicky
i metodologicky rozsiahle
výskumné projekty.

Vyvíjame vlastnú technológiu na elektronické
meranie sledovanosti médií a poskytujeme
analytické zázemie.

Prejsť na web Nielsen-Admosphere.cz

Vytvárame analytický software
tak, aby jeho používanie bolo
príjemné i pre nás.

Zaoberáme sa vytváraním a podporou software
Adwind Kite na spracovanie dát z mediálnych výskumov
a monitoringu reklamy.

Prejsť na web Adwind Software

O nás

Sme dcérskou spoločnosťou výskumnej agentúry Nielsen Admosphere, a.s. pôsobiacej v Českej republike, s ktorou veľmi úzko spolupracujeme. Okrem výskumov trhu (kvalitativních i kvantitativních) sa sústreďujeme aj na rozsiahle, metodologicky a technologicky náročné mediálne výskumy. Pomohli sme vybudovať výskum návštevnosti a sociodemografie internetu v Českej republike a na Slovensku (AIMmonitor), od roku 2013 monitorujeme internetovou reklamu (Admosphere SK). Máme zázemie medzinárodnej výskumnej spoločnosti Nielsen.

Banner Peoplemetry

Novinky a tlačové správy

Štvrtina Slovákov nosí rúško jednorazovo alebo po odporúčanú dobu, ďalšia pätina potom celý deň

Štvrtina Slovákov nosí rúško jednorazovo alebo po odporúčanú dobu, ďalšia pätina potom celý deň

  • Tlačové správy
  • Nielsen Admosphere Slovakia

V aktuálnom výskume sme sa našich respondentov spýtali, akým spôsobom nakladajú s rúškami a inými ochrannými prostriedkami na tvár, ktoré sú na Slovensku stále povinné kvôli šíreniu ochorenia COVID-19. Podľa výsledkov ich necelá štvrtina nosí jednorazovo alebo striktne len po dobu odporúčanú, ďalšia štvrtina si ich dá behom dňa niekoľkokrát, než ich sterilizuje alebo vyhodí, a pätina nosí jeden ochranný prostriedok na tvári celý deň. Len 5 % nosí jedno rúško alebo respirátor neobmedzene a iba 1 % priznáva, že si ústa a nos nezakrývajú vôbec. Zaujímavé výsledky prináša taktiež otázka, či respondenti veria, že prekrývanie dýchacích ciest skutočne chráni pred šírením COVID-19: skoro tri štvrtiny si aktuálne myslia, že áno.

Celá správa

National Pandemic Alarm: Ochota nechať sa očkovať je z krajín V4 najvyššia na Slovensku

National Pandemic Alarm: Ochota nechať sa očkovať je z krajín V4 najvyššia na Slovensku

  • Tlačové správy
  • Nielsen Admosphere Slovakia

National Pandemic Alarm, ktorý v piatich európskych krajinách monitoruje aktuálne postoje a nálady spoločnosti s ohľadom na prebiehajúcu pandémiu koronavírusu, momentálne obsahuje doplnené výsledky zo zberu dát 15.–18. januára 2021. S touto vlnou bol zavedený taktiež nový index, a to index ochoty k očkovaniu, ktorý znázorňuje mieru ochoty ľudí nechať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.

Celá správa