Tlačové správy

Tému spojenú s klimatickými zmenami považuje za dôležitú 9 z 10 Slovákov

Tému spojenú s klimatickými zmenami považuje za dôležitú 9 z 10 Slovákov

  • Nielsen Admosphere Slovakia

Dňa 22. apríla sa každý rok oslavuje Deň Zeme, ktorý celosvetovo pripomína dôležitosť tém, ako je ochrana životného prostredia alebo zmena klímy. Ani Slovákom nie je tento sviatok cudzí: podľa aktuálneho výskumu Nielsen Admosphere Slovakia o ňom počuli už viac než štyri pätiny internetovej populácie. Téma klimatickej krízy a dopadov zmien s ním spojených na Slovensku rieši tiež iniciatíva #klímaťapotrebuje – a jej tému považuje za dôležitú 88 % opýtaných. A o tom, že sú Slováci všeobecne uvedomelí v oblasti ochrany životného prostredia, hovoria taktiež ich odpovede na otázky týkajúce sa minimalizácie odpadu: deväť z desiatich respondentov sa o to aktívne snaží, a to najčastejšie tak, že triedia odpad alebo si nosia na nákup vlastné tašky.

Celá správa

Každý štvrtý internetový Slovák sa zapojil do nejakej novoročnej výzvy

Každý štvrtý internetový Slovák sa zapojil do nejakej novoročnej výzvy

  • Nielsen Admosphere Slovakia

Jedna štvrtina Slovákov aktívnych na internete sa zapojila do nejakej novoročnej výzvy/challenge, teda cielenej aktivity, ktorej sa obvykle ľudia zvyknú venovať na začiatku nového roka po dobu jedného mesiaca alebo aj dlhšie. Dve pätiny zo Slovákov zapojených do nejakých challenge volili výzvy v oblasti zdravého stravovania, tretina sa zapojila do fitness alebo chudnúcich výziev.

Celá správa

Štvrtina Slovákov nosí rúško jednorazovo alebo po odporúčanú dobu, ďalšia pätina potom celý deň

Štvrtina Slovákov nosí rúško jednorazovo alebo po odporúčanú dobu, ďalšia pätina potom celý deň

  • Nielsen Admosphere Slovakia

V aktuálnom výskume sme sa našich respondentov spýtali, akým spôsobom nakladajú s rúškami a inými ochrannými prostriedkami na tvár, ktoré sú na Slovensku stále povinné kvôli šíreniu ochorenia COVID-19. Podľa výsledkov ich necelá štvrtina nosí jednorazovo alebo striktne len po dobu odporúčanú, ďalšia štvrtina si ich dá behom dňa niekoľkokrát, než ich sterilizuje alebo vyhodí, a pätina nosí jeden ochranný prostriedok na tvári celý deň. Len 5 % nosí jedno rúško alebo respirátor neobmedzene a iba 1 % priznáva, že si ústa a nos nezakrývajú vôbec. Zaujímavé výsledky prináša taktiež otázka, či respondenti veria, že prekrývanie dýchacích ciest skutočne chráni pred šírením COVID-19: skoro tri štvrtiny si aktuálne myslia, že áno.

Celá správa

National Pandemic Alarm: Ochota nechať sa očkovať je z krajín V4 najvyššia na Slovensku

National Pandemic Alarm: Ochota nechať sa očkovať je z krajín V4 najvyššia na Slovensku

  • Nielsen Admosphere Slovakia

National Pandemic Alarm, ktorý v piatich európskych krajinách monitoruje aktuálne postoje a nálady spoločnosti s ohľadom na prebiehajúcu pandémiu koronavírusu, momentálne obsahuje doplnené výsledky zo zberu dát 15.–18. januára 2021. S touto vlnou bol zavedený taktiež nový index, a to index ochoty k očkovaniu, ktorý znázorňuje mieru ochoty ľudí nechať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.

Celá správa

Slováci a zoznamovanie online: Najčastejšie hľadajú vzťah, ale často tiež len komunikáciu online

Slováci a zoznamovanie online: Najčastejšie hľadajú vzťah, ale často tiež len komunikáciu online

  • Nielsen Admosphere Slovakia

Jedna z oblastí, ktorej možnosti internet významne rozšíril, je zoznamovanie. V dnešnej zložitej dobe naviac môže zoznamovanie a vôbec komunikácia online ľuďom pomôcť od pocitu osamelosti, ktorý podľa najnovšieho výskumu Nielsen Admosphere Slovakia aktuálne zažíva 59 % Slovákov. Všeobecne sa už niekedy pokúsili zoznámiť online o niečo viac než dve pätiny internetových respondentov. Najviac im pritom šlo o naviazanie partnerského vzťahu, ale pomerne často využili títo respondenti zoznamovacie weby alebo aplikácie proste len k prehliadaniu fotiek alebo na komunikáciu online – bez zámeru sa s niekým stretnúť. Štvrtina si pomocou internetu dokonca našla svojho súčasného partnera.

Celá správa

Stránka: 1/34